Hyppää pääsisältöön

Minna Vähäsalo: Matkani opettajaksi

Julkaistu 21.10.2019
,
päivitetty 13.12.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuvassa hymyilee ammatilliseksi opettajaksi valmistunut Minna Vähäsalo
Omien unelmien tavoittelussa usein vaikeinta on päätösten tekeminen, ainakin minulle. Herää kysymyksiä, uskallanko, osaanko, pystynkö. Myös päätöstä hakeutua ammatillisen opettajan opintoihin pohdin pitkään, ja lopulta päätös olikin hyvin selkeä.

Aina tieni ei ole ollut ollenkaan selkeä, jos sitä se tosin on vieläkään. Peruskoulun jälkeen lähdin opiskelemaan kotitalousoppilaitokseen, josta valmistuin maa- ja kotitalousyrittäjäksi. Sitä työtä en tosin ole koskaan tehnyt, ja siitä ajauduinkin suorittamaan lukion. Lukion jälkeen vierähti tovi työelämässä, kunnes lähdin opiskelemaan avoimeen yliopistoon matkailualaa, ja siitä se into opiskeluun taas lähti. Sittemmin olen suorittanut muun muassa sosionomi (AMK) tutkinnon ammattikorkeakoulussa ja keväällä 2019 valmistuin ammatilliseksi opettajaksi TAMKin ammatillisesta opettajankoulutuksesta. Tällä hetkellä opiskelen Tampereen yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi.

Opiskellessani sosionomiksi (AMK) päätin viime hetkellä sisällyttää lastentarhanopettajan pätevyyden tutkintooni. Se oli hyvä valinta, ja monta vuotta onkin vierähtänyt päiväkodissa. Oikeastaan lastentarhanopettajan työstä kumpusikin halu opiskella ammatilliseksi opettajaksi. Itsensä kehittäminen ammatillisesti oli ollut mielessäni jo jonkin aikaa.  

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa nousi esiin jatkuvan oppimisen merkitys sekä reagointi alati muuttuvaan maailmaan. Parasta antia koulutuksessa itselleni oli opettajaharjoittelujakso, koska aiempaa kokemusta ammatillisesta opettamisesta minulla ei ollut. Opetuksessa onnistuminen vaati perusteellista tuntien suunnittelua, pohtimista ja miettimistä omasta opetustyylistä, työskentelymuodoista, opetusmenetelmien käytöstä sekä oppimisen arvioinnista.

Erilaiset työskentelymuodot ja opetusmenetelmät sekä niiden vieminen käytäntöön oli opettavainen, antoisa ja tärkeä kokemus. Oman opetuksen kehittämisessä niin opiskelijoilta kuin kollegoiltakin saatu palaute oli erittäin hyödyllistä, sillä saadun palautteen pohjalta pystyi muokkaamaan omaa opetustaan ja menetelmiä. Itselleni syvällinen oppiminen opinnoissani on tärkeää, ja tätä halusin välittää myös omille opiskelijoilleni luomalla merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Opiskelijan oma halu oppia ja oma kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan on oleellista oppimisen kannalta.

Ammatillisen opettajan opinnot loivat hyvän pohjan opetus- ja ohjaamistyölle. Opiskelun aikana oman tekemisen reflektointi ja käsityksen muodostaminen itsestä opettajana olivat opettavaisia ja tärkeä osa kohti omaa ammatillista opettajuutta. Oma opettajuus rakentuu oman historian, kokemuksien ja elämyksien kautta mutta siihen vaikuttavat myös muiden kokemukset ja tarinat. Opiskeluaikana olikin erittäin antoisaa kuunnella toisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia jo hyviksi todetuista käytänteistä, opetusmenetelmistä ja vinkeistä esimerkiksi erilaisten oppijoiden kanssa toimimisesta. Keskustelut olivat voimauttavia ja inspiroivia. Kaiken kaikkiaan opiskelu oli mielenkiintoista ja antoisaa. Yhtä kokemusta rikkaampana jatkan matkaani – minne, sitä en vielä tiedä, sillä matkani on vasta alussa.

Lue lisää ammatillisesta opettajankoulutuksesta