Hyppää pääsisältöön

Mikrotutkinnot tarjoavat uudenlaisia koulutusmahdollisuuksia yli maarajojen

Julkaistu 9.4.2021
,
päivitetty 9.4.2021
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopiston tutkija Henri Pirkkalainen on mukana kehittämässä mallia, jonka myötä perinteisiä tutkintorakenteita kevyemmät mikrotutkinnot voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa.

Tampereen yliopiston tietojohtamisen tenure track -professori Henri Pirkkalainen on jo kahden vuoden ajan ollut mukana Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkoston (ECIU) pilottihankkeessa. Tarkoitus on rakentaa yhtenäisiä käytäntöjä niin sanottujen mikrotutkintojen (micro-credentials) hyödyntämiseen.

Alkuperäiselle termille ei ole vielä vakiintunutta suomennosta, ja eri vaihtoehdoista käydään aktiivista keskustelua. Toistaiseksi mikrotutkinnoilla tai ”pienillä osaamiskokonaisuuksilla” viitataan sekä perinteisiä tutkintoja tai kursseja kevyempiin opintokokonaisuuksiin että niistä saatavaan suoritusmerkintään.

- Olennaista on, että pienten osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi koota opintokokonaisuuden itseään kiinnostavista aihepiireistä ja kehittää juuri sitä, mikä hänelle itselleen on tärkeää, kuvailee Pirkkalainen.

Vastaavanlaiset pilottihankkeet ovat nousseet Euroopan komission koulutuksen kehittämiskohteiden kärkipäähän. EU:n tavoitteena on löytää yhteinen määritelmä mikrotutkinnoille ja antaa suosituksia niiden käyttöönottoon Euroopassa.

Opitut tiedot ja taidot talteen digitaaliseen lompakkoon

Mikrotutkintojen kehitystyö toimii lähtölaukauksena myös opintosuoritusten digitalisoimiseen. Mikrotutkinnosta saatu suoritusmerkintä kirjallisine arviointeineen tallentuu kouluttautujan digitaaliseen lompakkoon ja pitää sisällään tietoa siitä, minkälaista osaamista jäi käteen.

Digitaalisen lompakon avulla omasta erityisosaamisesta on helppoa kertoa myös kotimaan ulkopuolella.

- Euroopan komission kehittämän sähköisen europassin avulla opiskelijat ja työntekijät voivat jo nyt osoittaa koulutustaustansa ja viralliset tutkintonimikkeensä yli maarajojen. Olennaisinta on, että digitaalinen lompakon avulla tieto omista tiedoista ja taidoista välittyy eteenpäin eikä hautaudu yliopiston tietokantoihin, Pirkkalainen painottaa.

Digitaalisen lompakon käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista. Tästä syystä kaikilla yliopistoilla ei ole vielä mahdollisuutta myöntää digitaalisia suoritusmerkintöjä.

- Opintosuoritusten digitalisoiminen vaatii yliopistoilta uudenlaista toiminta- ja ajattelutapaa. On tärkeää ymmärtää osaamisen kuvaamisen ja jatkuvan kouluttautumisen arvo opiskelijalle, mutta myös tuleville työnantajille. Jatkossa pelkkä paperilappu tutkinnosta ei ole se tärkein, korostaa Pirkkalainen.

Mikrotutkintoja kokeillaan jo käytännössä 

Haastepohjaisen oppimisen (challenge based learning) -kokonaisuudet ja näihin kytkettävät pienemmät moduulit ovat esimerkkejä ECIU Universityn tällä hetkellä tarjoamista pienistä osaamiskokonaisuuksista.

Opiskelijat muodostavat valmentajien avustuksella tiimejä, joissa ratkotaan yhteiskunnan isoja haasteita. Ne voivat liittyä esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kiertotalouteen tai älykaupunkihankkeisiin. Aloite haasteisiin voi tulla mistä vaan: kunnilta, yrityksiltä tai opiskelijoilta.

- Haastepohjaista oppimista ei ole kytketty yhden kurssin sisällä toteutettaviin harjoitustöihin, vaan siinä haetaan uudenlaista monikansallista innovointi- ja yhteistyötapaa. Lopputuloksena voi syntyä uusia palveluita tai jopa yrityksiä. sanoo Pirkkalainen.

Tällä hetkellä ECIU Universityn tarjoamat pienet osaamiskokonaisuudet on suunnattu partneriyliopistojen opiskelijoille. Lähitulevaisuudessa niitä on Pirkkalaisen mukaan tarkoitus tarjota myös esimerkiksi työelämässä toimiville.

ECIU-yliopisto (European Consortium of Innovative Universities) on innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto. ECIU-yliopisto on ensimmäinen Eurooppa-yliopisto, jossa opiskelijat ja tutkijat ratkaisevat tosielämän haasteita yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää uudenlainen yliopistokonsepti, joka perustuu tarvelähtöiseen, kansainväliseen ja joustavaan tutkimukseen ja koulutukseen. Tampereen yliopisto on yksi ECIU-verkoston kolmestatoista jäsenestä.

Palaa sivulle Jatkuva oppiminen