Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston dosentit

Dosentti on henkilö, jolle yliopisto on myöntänyt dosentin arvon tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosenttien tärkein tehtävä yliopistoyhteisössä on opetus, mutta dosentin arvo antaa myös oikeuden ohjata lisensiaatintöitä sekä väitöskirjoja. Tältä sivulta löydät henkilöt, jolle on myönnetty dosentin arvo tiedekunnittain ja sekä myöntämisen ajankohdan vuodesta 2019 lukien uuden yliopiston aloitettua toimintansa. Tampereen yliopistossa dosentin arvon myöntää rehtori provostin esityksestä.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dosentit

 • Ph.D. Najmul Islam, tietojärjestelmätieteen dosentin arvo, 13.6.2019  
 • KTT Anne-Maria Aho, tietojärjestelmätieteen dosentin arvo,13.6.2019 
 • FT Jussi Okkonen; tietotyön, erityisesti sosioteknisten toimintaympäristöjen dosentin arvo, 9.1.2020 
 • FT Kati Dlaske; saksan kielen ja kulttuurin dosentin arvo, erityisesti monikielisen vuorovaikutuslingvistiikan dosentin arvo, 9.1.2020
 • LitT Antti Laine, dosentin, alana journalistiikka, erityisesti urheilujournalismi, arvo, 10.12.2020
 • D.Sc. (Tech.) Serkan Kiranyaz, dosentin arvo, alana tekoäly ja optimointi sekä niiden sovellukset terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin (docent in artificial intelligence and optimization with applications in healthcare and wellbeing),10.12.2020
 • TkT Antti Rautiainen; dosentin arvo, alana sähköinen liikenne sähköverkoissa ja sähkömarkkinoilla, 11.12.2021
 •  FT Jonna Koponen; viestinnän dosentin arvo,11.2.2021
 • FT Matti Nelimarkka, mediatutkimuksen dosentin arvo, 27.5.2021
 •  FT Jonne Arjoranta, filosofisen pelitutkimuksen dosentin arvo.27.5.2021 
 • TkT Sanni Siltanen; industrial X reality (extended reality/laajennettu todellisuus teollisuudessa) -dosentin arvo, 11.4.2022 (ITC)
 • YTT Maarit Jaakkola; journalistiikan dosentin arvo, 11.4.2022 
 • TkT Tiina Salmi; sovelletun suprajohtavuuden dosentin arvo, 11.8.2022 
 • YTT Jenni Hokka; mediatutkimuksen dosentin arvo, 8.9.2022
 • Ph.D. (Tech.) Zahidul Bhuiyan; docent in radio and satellite navigation (radio- ja satelliittinavigoinnin dosentin arvo), 13.2.2023

Johtamisen ja talouden tiedekunnan dosentit

 • FT Anna-Maria Teperi; dosentin arvo, alana inhimilliset tekijät  turvallisuuden hallinnassa (Human factors in safety management of safety critical fields), 21.2.2020   
 • YTT Teemu Tammikko, valtio-opin, erityisesti poliittisen väkivallan ja terrorismin tutkimuksen dosentin arvo, 20.8.2020 
 • KTT Kati Suomi, hallintotieteen, erityisesti maineenjohtamisen dosentin arvo, 20.8.2020 
 • FT Helena Kantanen, organisaatioviestinnän dosentin arvo 10.12.2020
 • PhD Marco Siddi, kansainvälisen politiikan, erityisesti Eurooppatutkimuksen dosentin arvo, 1.7.2021
 • Ph.D. Andrzej Kraslawski, toimitusketjujen kestävän  kehityksen dosentin arvo (sustainable supply chain management), 22.11.2021
 • Ph.D. Gitte du Plessis, kansainvälisen politiikan, erityisesti poliittisen ekologian dosentin arvo, 17.12.2021 
 • YTT José Carlos García-Rosell Eskenazi; Corporate social responsibility (CSR) in tourism (vastuullinen turismi) dosentin arvo,20.1.2022 
 • KTT Hannu Ojala, PK-yritysten laskentatoimen ja tilintarkastuksen dosentin arvo, 21.1.2022 
 • LitT Kati Lehtonen, liikuntahallinnon ja -johtamisen dosentin arvo, 21.1.2022 
 • Ph.D. Niklas Helwig, docent in international relations, specifically European studies/kansainvälinen politiikka, erityisesti Eurooppa-tutkimus, 21.1.2022 
 • FT Teea Kortetmäki, ympäristöpolitiikan, erityisesti ympäristöoikeudenmukaisuuden dosentin arvo, 16.2.2022  
 • KTT Suvi Heikkinen; vastuullisen liiketoiminnan, erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden dosentin arvo (responsible business, especially social responsibility), 17.3.2022 
 • PhD Charles Mathies; administrative science, especially higher education management (hallintotieteen, erityisesti korkeakouluhallinnon dosentin arvo), 22.3.2022
 • KTT Antti Talonen; dosentin arvo, alana hallintotiede, erityisesti johtaminen, hallinto ja yhteistyö organisaatioissa, 22.9.2022
 • KTT Janne Salonen; vakuutustieteen, erityisesti työeläkevakuutusten dosentin arvo, 11.10.2022 
 • HT Sanna Tuurnas; hallintotieteen, erityisesti julkisten palveluiden johtamisen dosentin arvo, 8.12.2022
 • HT Nina Wessberg; ympäristöpolitiikan, erityisesti sosioteknisen muutoksen dosentin arvo, 16.3.2023

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dosentit

 • KT Riikka-Maija Mononen, kasvatustieteen dosentti, erityisesti lasten matemaattisten taitojen ja kehitys, arvo, 24.9.2020 
 • FT Riikka Hohdin, lapsuudentutkimuksen dosentin arvo, 16.9.2021 
 • KT Anne Virtanen; työelämäpedagogiikan dosentin arvo, 11.8.2022 
 • KT Tiina Nikkola; koulutuksen työkulttuurien dosentin arvo, 23.8.2022

 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dosentit

 • FT Giedrius Kalesnykas, kokeellisen silmätautiopin dosentin arvo, 12.3.2019
 • LT Aleksi Reito, kokeellisen ortopedian dosentin arvo, 12.3.2019
 • LT Päivi Korhonen, neonatologian dosentti,12.3.2019
 • LT Ilkka Kaartinen, plastiikkakirurgian dosentin arvo, 18.3.2019
 • LT Juho Lehto, palliatiivisen lääketieteen dosentin arvo, 18.3.2019
 • LT Mirjami Mäntymaa, lastenpsykiatrian dosentin arvo, 27.3.2019
 • LT Eeva Boman, onkologisen sädehoitofysiikan dosentin arvo, 27.3.2019
 • LT Teemu Tolonen, patologian dosentin arvo, 27.3.2019
 • LT Antti Kämäräinen, ensihoitolääketieteen dosentin arvo, 27.3.2019
 • LT Eeva Ketola, terveydenhuoltotutkimuksen dosentin arvo, 11.4.2019
 • LT Timo Kauppila, yleislääketieteen dosentin arvo, 9.5.2019
 • TkT Reija Autio, bioinformatiikan dosentin arvo, 29.5.2019
 • LT Pinja Ilmarinen, kokeellinen keuhkosairausopin dosentin arvo,13.6. 2019
 • LT Ilkka Martikainen, radiologian dosentin arvo, 6.8.2019
 • LT Jyrki Nieminen, ortopedian ja traumatologian dosentin arvo, 28.8.2019
 • LT Jarno Riikonen, urologian dosentin arvo, 28.8.2019
 • Doctor of medicine Marten Szibor, molekyylilääketieteen dosentin arvo, 11.9.2019
 • LT Vesa Lepola, ortopedian ja traumatologian dosentin arvo, 16.10.2019
 • LT Eva Saarinen, verisuonikirurgian dosentin arvo, 23.10.2019
 • LT Leena Vikatmaa, anestesiologian ja tehohoidon dosentin arvo, 23.10.2019
 • LT Marja Hyöty, gastroenterologisen kirurgian dosentin arvo, 23.10.2019
 • FT Sami Oikarinen, molekyylivirologian dosentin arvo, 30.10.2019
 • LT Satu-Liisa Pauniaho; lastenkirurgian dosentin arvo, 9.1.2020
 • PhD. Michelangelo Paci; laskennallisen kardiologian dosentin arvo (computational cardiology), 5.3.2020
 • LT Leena Tuomisto; keuhkosairausopin dosentin arvo, 30.3.2020
 • LT Teemu Karjalainen; käsikirurgian dosentin arvo, 30.3.2020
 • FT Kirsi Granberg, syöpägenomiikan dosentin arvo, 25.5.2020
 • LT Tanja Skyttä, kliinisen onkologian dosentin arvo, 11.6.2020
 • FT Tanja Ilmarinen, solubiologian dosentin arvo, 20.8.2020
 • LT Antti Launonen, ortopedian ja traumatologian dosentin arvo, 24.9.2020
 • LT Juho Kivistö, lastentautiopin dosentin arvo, 8.10.2020
 • LT Outi Saarenpää-Heikkilä, lastenneurologian dosentin arvo, 8.10.2020
 • LT Ilkka Virkkunen, ensihoitolääketieteen dosentin arvo, 10.12.2020
 • LT Jahangir Khan, sydän- ja rintaelinkirurgian dosentin arvo, 21.12.2020
 • LT Pasi Nevalainen, sisätautiopin dosentin arvo, 21.12.2020
 • FT Susanna Valanne; kokeellisen synnynnäisen immuniteetin dosentin arvo, 28.1.2021
 • LT Kalle Sipilä; kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen dosentin arvo, 28.1.2021
 • FT Anna Naukkarinen; lääketieteellinen genetiikan dosentin arvo, 18.3.2021
 • FT Sanna Hagman, neuroimmunologian dosentin arvo, 27.5.2021
 • LT Joonas Tirkkonen, kokeellisen tehohoidon dosentin arvo, 3.6.2021
 • LT Tuomas Huttunen, kliinisen epidemiologian dosentin arvo,17.6.2021
 • FT Leena Viiri, molekulaarisen fysiologian dosentin arvo, 12.8.2021
 • Ph.D. Vesna Blazevic, immunologian dosentin arvo, 12.8.2021
 • FT Mari Pekkanen-Mattila, kantasoluteknologian dosentin arvo, 23.9.2021
 • LT Riitta Ojala, neonatologian dosentin arvo, 23.9.2021
 • Ph.D. Ashok Aspatwar, molekyylibiologian dosentin arvo, 2.11.2021
 • LT Laura Kivelä, kokeellisen lastentautiopin dosentin arvo, 2.11.2021
 • LT Kati Tihtonen, naistentautien ja synnytysopin dosentin arvo, 11.11.2021
 • LT Eero Lauhkonen, lastentautiopin dosentin arvo, 9.12.2021
 • Doctor Simon Kaja, kokeellisen silmätautiopin (lääketiede) dosentin arvo, 17.12.2021
 • FT Minna Hankaniemi, virologian ja rokoteimmunologian dosentin arvo, 21.12.2021
 • LT Johanna Palve, plastiikkakirurgian dosentin arvo,11.1.2022
 • LT Maarit Bärlund, syöpätautien dosentin arvo, 1.2.2022
 • LT Otso Arponen, kokeellisen onkologisen kuvantamisen dosentin  arvo, 30.3.2022
 • FT Maija Rossi, lääketieteellisen fysiikan dosentin arvo, 7.4.2022
 • LT Ville Ponkilainen, kliinisen epidemiologian dosentin arvo,12.5.2022
 • LT Aki Vainionpää, fysiatrian dosentin arvo, 2.6.2022
 • LT Antti Tikkakoski, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen dosentin arvo, 20.6.2022
 • LT Mikko Uimonen, kokeellisen kirurgian dosentin arvo, 30.6.2022
 • LT Sauli Palmu, lastentautiopin dosentin arvo, 23.8.2022
 • LT Thanos Sioris, sydän- ja rintaelinkirurgian dosentin arvo, 6.10.2022
 • LT Argyro Bizaki-Vallaskangas, korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentin arvo, 21.12.2022
 • LT Jenni Koskela, sisätautiopin dosentin arvo, 27.1.2023
 • LT Péter Csonka, lastentautiopin dosentin arvo, 30.1.2023
 • LT Mika Ukkonen, gastroenterologisen kirurgian dosentin arvo, 20.3.2023

Rakennetun ympäristön tiedekunnan dosentit

 • PhD. Pijush Samui; rakennustekniikan dosentin arvo (intelligence in artificial engineering), 5.3.2020 
 • TkT Riikka Rajala: rakennustekniikan, erityisesti vesihuoltojärjestelmien dosentin arvo, 6.4.2020 
 • KTT Stefan Baumeister; lentoliikenteen (aviation) dosentin arvo, 23.2.2022 
 • TkT Tero Frondelius; dosentin, alana koneiden ja rakenteiden väsyminen, arvo, 15.9.2022 
 • TkT Juudit Ottelin; rakennetun ympäristön kiertotalouden dosentin arvo, 15.9.2022 
 • TkT  Heikki Luomala; rautatietekniikan (railway engineering) dosentin arvo 13.2.2023

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan dosentit

 • D.Sc. (Tech.) Iñigo Flores Ituarte; digitaalisen suunnittelun ja valmistuksen dosentin arvo, 6.5.2021
 • TkT Päivi Kinnunen, kiertotalouden prosessitekniikan dosentin arvo, 21.12.2021
 • TkT Tero Joronen, energiatekniikan (energy engineering) dosentin arvo, 21.12.2021
 • TkT Marja Palmroth; ympäristötekniikan dosentin arvo, 14.11.2022 
 • TkT Suvi Santala; molekulaarisen biotekniikan dosentin arvo, 17.1.2023
 • Ph.D; Stephen J. Wright; lentokone- ja lentotekniikan dosentin arvo, 17.1.2023
 • TkT Ville Saarimaa; korroosioilmiöiden karakterisoinnin dosentin arvo, 2.2.2023
 • TkT Tomas Björkqvist; teollisten prosessien mallinnuksen, simuloinnin, optimoinnin ja säädön dosentin arvo, 2.2.2023

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dosentit

 • LT Eeva Ketola, terveydenhuoltotutkimuksen dosentin arvo, 11.4.2019
 • Ph.D. Arvi Särkelä, filosofian dosentin arvo, 11.4.2019
 • FT Frank Martela, hyvinvoinnin psykologian dosentin arvo, 11.4.2019
 • VTT Eeva Luhtakallio, sosiologian dosentin arvo, 6.8.2019
 • YTT Mari Maasilta, mediatutkimuksen dosentin arvo, 28.8.2019
 • YTT Sami Kolamo, mediakulttuurin dosentin arvo, 28.8.2019
 • YTT Teppo Eskelinen, yhteiskuntafilosofian dosentin arvo, 11.9.2019
 • FT Tanja Vahtikari, historian dosentin arvo, 4.10.2019 
 • FT Elina Kankare, logopedian dosentin arvo, 4.10.2019 
 • LT Jonna Perälä, sosiaalipsykiatrian dosentin arvo, 4.10.2019 
 • VTT Tuukka Tammi, yhteiskuntatutkimuksen, erityisesti päihde- ja addiktiotutkimuksen dosentin arvo, 4.10.2019 
 • YTT Marianne Notko, perhe- ja väkivaltatutkimuksen dosentin arvo, 1.11.2019
 • Ph.D. Frank Möller, rauhan- ja konfliktintutkimuksen dosentin arvo, 1.11.2019frank.moller [at] tuni.fi (f)
 • TtT Outi Kanste, hoitotieteen dosentin arvo, 28.11.2019  ​​​​
 • YTT Kati Kataja: sosiaalityön dosentin arvo, 23.4.2020 
 • Ph.D. Jürgen De Wispelaere, filosofian, erityisesti yhteiskuntapolitiikan filosofian dosentin arvo, 25.5.2020 
 • FT Johanna Annola, yhteiskuntahistorian dosentin arvo, 11.6.2020
 • FT Matilda Sorkkila, hyvinvoinnin psykologian dosentin arvo, 11.6.2020S
 • FT Leila Paavola-Ruotsalainen, logopedian, erityisesti lapsen kielen tutkimuksen dosentin arvo, 11.6.2020   FT Anna Elomäki, sukupuolentutkimuksen dosentin arvo, 3.9.2020 
 •  VTT Riie Heikkilä, sosiologian dosentin arvo, 3.9.2020 
 • FT Leena Eklund Karlsson, globaalin terveyden dosentin arvo, 24.9.2020 
 • YTT Marjo Kolehmainen, sukupuolentutkimuksen dosentin arvo, 9.10.2020 
 • FT Eila Kankaanpää, terveystaloustieteen dosentin arvo, 28.10.2020
 • TtT Päivi Leikkola, hoitotieteen dosentin arvo, 26.11.2020 
 •  PhD. Onni Hirvonen, yhteiskuntafilosofian dosentin arvo, 26.11.2020
 • TkT Sari Merilampi, dosentin, alana tietopohjaiset hyvinvointipalvelut ja -teknologiat , arvo (Docent in data-driven well-being services and technologies), 10.12.2020 
 • TtT Tuulikki Sjögren, kuntoutuksen dosentin arvo, 21.12.2020
 • FT Maarit Forde; sosiaaliantropologian dosentin arvo, 28.1.2021 
 • Ph.D. Andrew Newby; transnationaalin ja vertailevan historian dosentin arvo, 28.1.2021
 • YTT Marta Choroszewicz; sosiologian dosentti, 25.2.2021 
 • PhD (Doktor der Philosophie) Vasileios Syros, general history, especially comparative intellectual history, 25.2.2021 (SOC)
 • LT, PsM Klaus Ranta; psykoterapian dosentin arvo, 25.3.2021 
 • TtT Sirpa Salin, hoitotieteen, terveysalan koulutuksen dosentin arvo, 16.9.2021 
 • FT Viktor Pál, ympäristöhistorian dosentin arvo, 7.10.2021 
 • KT Petteri Eerola, sosiaalipolitiikan, erityisesti perhetutkimuksen dosentin arvo, 7.10.2021 (SOC)
 • Ph.D. Rebecca Lund, docent in gender studies/sukupuolentutkimuksen dosentin arvo, 21.1.2022 
 • Ph.D. Chaoxiong Ye, kognitiivisen neurotieteen dosentin arvo, 16.2.2022
 • FT Jari Pirhonen; gerontologian dosentin arvo, 28.3.2022
 • YTT Tiina Ristikari; sosiaalipolitiikan, erityisesti lapsiperhetutkimuksen dosentin arvo, 28.3.2022  
 • TtT Minna Savinainen; työterveyden dosentin arvo, 28.4.2022 
 • FT Sami Suodenjoki; yhteiskuntahistorian dosentin arvo, 11.8.2022 
 • Ph.D. Petra Ahrens; sukupuolen-  ja politiikantutkimuksen dosentin arvo (gender and politics), 11.8.2022 
 • 5.9.2022: YTT Jukka Könönen; sosiologian dosentin arvo, 5.9.2022 
 • PsT Annu Haapakangas; työympäristöpsykologian dosentin arvo, 8.9.2022 
 • FT Antti Malinen; yhteiskuntahistorian dosentin arvo, 8.9.2022 
 • FT Anna-Liisa Ojala; nuorisotutkimuksen, erityisesti nuorten liikunta- ja urheilukulttuurien tutkimuksen dosentin arvo, 15.11.2022
 • FT Karri Seppä; syöpäepidemiologian dosentin arvo, 5.1.2023
 • YTT Taru Kekoni; sosiaalityön, erityisesti monialaisen osaamisen dosentin arvo, 5.1.2023
 • YTT Nafisa Yeasmin; sosiologian, erityisesti maahanmuuton sosiologian dosentin arvo, 10.1.2023
 • YTT Johanna Moilanen; sosiaalityön, erityisesti lapsi- ja perhesosiaalityön dosentin arvo, 21.2.2023
 • VTT Sanna Aaltonen; sosiologisen nuorisotutkimuksen dosentin arvo, 2.3.2023