Hyppää pääsisältöön

Kehity johtajana sosiaali- ja terveysalalla

Julkaistu 10.1.2020
,
päivitetty 3.10.2023
Tampereen yliopisto
Kehity johtajana sosiaali- ja terveysalalla
Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet huomioiva SOTE EMBA -johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta sekä tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista.

Tuire Sannisto, Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ylilääkäri valmistuu Tampereen yliopiston SOTE EMBA -koulutusohjelmasta vuoden 2020 syksyllä. Sanniston koko olemuksesta loistaa uteliaisuus elämää kohtaan ja kiinnostus jatkuvaan oppimiseen. Oppimislähtöinen elämänasenne on jo aiemmin johtanut Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksen pariin, ja myös SOTE EMBAan osallistuminen oli luontevaa.

Kun minulle avautui mahdollisuus lähteä mukaan opiskelemaan Tampereen yliopiston SOTE EMBA -koulutusohjelmaan, tartuin tilaisuuteen välittömästi, Sannisto kertoo.

Alan ammattilaisille tarjoutuu usein tilaisuuksia kuunnella huippuasiantuntijoiden puheenvuoroja, mutta harvoin heidän kanssaan pääsee keskustelemaan avoimesti ja reflektoimaan saatua tietoa suoraan omaan työhönsä. SOTE EMBA -koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventyä ajankohtaisiin aiheisiin mielekkäällä tavalla: osallistujille tarjotaan tuoreinta, tutkittua tietoa ja näköaloja yli ammattirajojen. Monialainen ryhmä tukee oppimista ja tarjoaa mahdollisuuden peilata omia ajatuksiaan: verkostolla on valtava merkitys omien näkemysten laajenemiselle.

Ryhmä tuntui heti alkuun omalta, ja ilmapiiri on avoin ja miellyttävä, Sannisto kertoo.

Vaikka opiskelu tapahtuu oman työn ohella ja kestää noin kolme vuotta, ei Tuire Sannisto pidä opiskelua liian kuormittavana. Opintojen laajuus on 80 op, ja ne sisältävät myös työelämään pohjautuvan kehittämistehtävän. Sannistolle opiskelu on kuitenkin omaa aikaa ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen, minkä lisäksi yhteiset hetket ryhmän kanssa ovat voimauttavia.

Minulle tämä on vertaistukea. Pääsen säännöllisesti irrottautumaan arjesta ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Koulutuksen sisältö saa opiskelijan tuntemaan olonsa etuoikeutetuksi. Aiheista saa tietoa ja arvioita pitkän linjan asiantuntijoilta. Koulutuksessa käsitellään mm. strategiaa, asiakkuuksia ja verkostoja, talouden johtamista, tietojohtamista, palvelutuotannon ja prosessien johtamista. SOTE EMBA -kokonaisuuteen kuuluu myös valinnaisia opintoja. Tuire Sannisto kokee opintojen tuoneen lisää varmuutta hänen päivittäiseen työhönsä, niin oman johtajaidentiteetin vahvistumisen kuin konkreettisten työkalujenkin myötä. Hän vie saamiaan oppeja suoraan johtoryhmään, jotta myös muut työyhteisössä hyötyvät koulutuksen annista.

Koulutus ja ryhmä ovat saaneet aikaan hiljaisen muutoksen omassa tavassani hahmottaa ja nähdä kokonaisuuksia. Toki työ- ja elämänkokemuskin tuovat varmuutta johtamistyöhön, mutta koulutus antaa uusia näkökulmia ja pohdittavaa.

Sannisto suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ominaispiirteet yhteen sitovaa koulutusta kenelle tahansa, jolla on kiinnostusta kehittyä johtajana ja vastuutehtävissä.