Hyppää pääsisältöön

Kari Asiala: Datakeskusliiketoimintamallit valtiohallinnossa

Julkaistu 28.11.2019
,
päivitetty 2.8.2023
Tampereen yliopisto
Datakeskus liiketoiminta on maailmalla kovassa kasvussa. Uusia keskuksia rakennetaan jatkuvasti. Keskukset ovat toinen toistaan tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia.

Asiakkaat siirtävät tietovarantojaan omista palvelimistaan uusiin keskuksiin. Keskittämisellä haetaan ammattimaisempaa asioiden hoitoa, vaivattomuutta ja kustannussäästöjä. Käyttäjät pystyvät hyödyntämään IT – palvelujaan joko internetin kautta tai yksityisillä tietoliikenneyhteyksillä.

Vuonna 2014 Valtiovarainministeriö julkaisi valtion konesalistrategian, jonka tiivistelmässä strateginen visio kuvataan seuraavasti” Valtion virastoilla ja laitoksilla on käytettävissään kustannustehokkaat, tietoturvalliset, ekologiset ja arkkitehtuurin mukaiset konesali- ja kapasiteettipalvelut, jotka kattavat palveluiden käyttäjien tarpeet.” Lisäksi strategiassa todetaan, että ”Valtion itse hoitamat palvelimet keskitetään kustannustehokkaasti nykyistä oleellisesti pienempään määrään konesaleja.”

Arvontuotantolähtöinen ajattelu ja asiakashyöty

Arvontuotantolähtöisen ajattelun perustana oleva asiakashyöty näkyy eri asiakkaille eri tavoin. Paras tuote ajattelussa voidaan todeta, että turvallisuus- ja teknisiltä ominaisuuksiltaan ylivoimainen keskus kiinnostaa erityisesti puolustus- ja turvallisuusalan toimijoita. Paras tuote ei hinnaltaan ole kuitenkaan kilpailukykyinen. Varsinkin kun volyymit jäävät Suomessa välttämättä pieniksi.

Paras hinta hyötyä tavoittelevat voivat kiinnostua halpojen yksityisten tai globaalien julkisten pilvipalveluyhtiöiden palveluista. Näistä useat ovat palvelutasoltaan erinomaisia, mutta tiedon suojaamisen tai eheyden kannalta arveluttavia. Palvelujen räätälöinti asiakkaan erityistarpeiden täyttämiseksi on myös usein mahdotonta.

Paras ratkaisu – mallissa datakeskustoimija rakentaa palvelunsa läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Mallin hyödyntäminen edellyttää asiakkaan ja palveluntuottajan välisten roolien selkeyttämistä ja hyvää luottamusta osapuolien välillä.

Ratkaisuja useaan tarpeeseen

Valtion konesalistrategiassa haetaan ratkaisuja useaan tarpeeseen. Korkean turvallisuuden tietojärjestelmät sijoitetaan konesaleihin, jotka toimivat paras tuote periaatteella. Yleiset hallinnolliset ja julkiset palvelut kannattaa sijoittaa julkisiin ja kansainvälisiin pilvipalveluihin, jotka suuren volyyminsä tukemana ovat hinnaltaan edullisia. Näiden väliin jää tilaa myös yhteistoimintaan keskittyvälle toimijalle, joka tukee asiakkaan toimintoja tuottamalla räätälöityjä ratkaisuja.

Strategiatyöhön ja liiketoimintasuunnitteluun keskittyvällä kurssillamme keskityimme arvontuotantolähtöiseen liiketoiminta-analyysiin. Asiakashyötyanalyysin tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden toimintaa syvällisesti ja vastata kysymyksiin; mikä on olennaisinta asiakkaan menestymiselle, miten asiakasta voi auttaa menestymään ja miten yhteistyö kannattaa järjestää. Kurssin antina ymmärsin, että yksi ja sama yritys ei voi menestyä yrittämällä hyödyntää useita asiakashyötyä tuottavia tekijöitä. Näin ollen valtionkonesalitoimittajatkin tulisi valita kolmesta eri kategoriasta; turvallisuuteen erikoistuneista ”paras tuote” toimittajista, hinnaltaan ylivertaisista julkisista pilvipalvelun tarjoajista sekä yhteistyökyvyiltään ”paras ratkaisu” – toimittajista.

Kari Asiala

Kirjoittaja Kari Asiala toimii Leijonaverkot Oy:n toimitusjohtajana ja hän opiskeli Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA -ohjelmassa.