Hyppää pääsisältöön

Alumnimme Kari Neilimo: Taloustieteiden teorian ja käytännön yhdistelmä on kuljettanut mielenkiintoisiin tehtäviin halki vuosikymmenten

Julkaistu 23.1.2023
,
päivitetty 6.2.2023
Tampereen yliopisto
alumni_neilimo
Vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo on henkilö monien merkittävien uudistusten ja taitekohtien takana niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin. Keskeinen tekijä hänen monipuolisella ja menestyksekkäällä urallaan on ollut syvällinen ymmärrys sekä liiketaloudesta ja johtamisesta että julkisen sektorin toiminnasta. Kimmokkeen tälle kiinnostukselle hän sai jo opiskeluaikoina saavuttuaan Tampereen yliopiston vasta perustettuun taloudellis-hallinnolliseen tiedekuntaan, jossa vallitsi poikkeuksellisen innokas ja dynaaminen henki.

Taloustieteiden tohtori Kari Neilimon työuraan on mahtunut monenlaisia vaiheita tutkijan työstä professuuriin, neuvonantajan tehtäviin ja hallitusammattilaisuuteen sekä yrittäjyyteen strategisen johtamisen ja taloushallinnon konsultoinnin saralla. Hän on myös ollut merkittäviltä osin vaikuttamassa S-ryhmän nousuun ja menestykseen 1990-luvulta lähtien SOK:n pääjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja hallintoneuvoston puheenjohtajana Pirkanmaan Osuuskaupassa ja SOK:ssa, minkä lisäksi hän toimi usean vuoden ajan muun muassa Yleisradion hallituksen puheenjohtajana.

Kari Neilimon suhteet Tampereen yliopistoon ovat säilyneet lämpiminä aina opiskeluajoista alkaen – hän on toiminut vuosien mittaan muun muassa hallituksen puheenjohtajana, Tampereen korkeakouluyhteisön muodostaneen Tampere3-hankkeen strategisen ohjausryhmän puheenjohtajana, yliopiston pitkäaikaisena puolestapuhujana ja varainhankkijana sekä Tampereen yliopiston Tukisäätiön asiamiehenä.

Kari puhuu lämpimästi alumnien aktiivisen roolin puolesta ja kannustaa jokaista osallistumaan yliopiston ja koulutusasioiden edistämiseen – kukin omalla, sopivaksi kokemallaan tavalla.

Teoria on parasta käytäntöä

Kari Neilimon polku kohti liiketaloustieteitä alkoi jo lukioaikoina, jolloin hän teki kesätöitä erilaisissa yrityksissä ja kiinnostui niin talouteen ja yritystoimintaankin sekä yhteiskuntaan liittyvistä asioista. Lukion jälkeen hän aloitti vuonna 1965 opinnot Tampereen yliopiston vasta perustetussa taloudellis-hallinnollisessa tiedekunnassa. Opinnoissa yhdistyivät kansantalouden, yritystalouden, julkishallinnon ja metodologian näkökulmat sekä tuohon aikaan vielä varsin uudenaikainen tietojenkäsittelyn opiskelu. Kari oli hyväksytty opiskelijaksi myös kauppakorkeakouluun, mutta hän teki päätöksen Tampereen eduksi uudenlaisen, kiinnostavan oppiaineyhdistelmän takia.

– Keskeiset professorimme olivat tuolloin nuoria ja innokkaita, ja huomasin hyvin pian, että tiedekuntaan syntyi tavattoman dynaaminen henki. Se oli opiskeluympäristönä innostava ja miljöönä perhetyyppinen. Saimme hyvää ja persoonallista opetusta, ja meillä oli myös mahdollisuus yhdistellä monia eri aineita, Kari muistelee.

Opinnot tempaisivat nuoren opiskelijan mukaansa, ja Kari valmistui maisteriksi nopeassa tahdissa vuoden 1969 lopulla – omien sanojensa mukaan ehkä liiankin nopeasti. Hän oli kuitenkin ehtinyt käydä samalla töissäkin ja osallistua kiitettävästi myös karkeloihin ja muihin opiskelijarientoihin. Boomi ry oli hänelle tärkeä lähiyhteisö, ja nykyään hän on ylpeästi toinen Boomin kahdesta kunniajäsenestä.

Maisterin tutkinnon jälkeen Kari jatkoi opintoja ja väitteli vuonna 1975, minkä jälkeen hän toimi pitkään akateemisella uralla muun muassa liiketaloustieteen professorina Tampereen yliopistossa, Lapin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Hän on myös vieraillut luennoitsijana ja professorina useissa ulkomaisissa yliopistoissa.

Syvällisestä teoreettisesta osaamisestaan ja taustastaan huolimatta Kari kokee kuitenkin olevansa pohjimmiltaan vahvasti käytäntöön suuntautunut. Kenties yksi menestyksen avaimista onkin ollut näiden kahden näkökulman luonteva yhdistäminen.

– Yksi väitöskirjaani ohjanneista professoreista, kansleri Jaakko Honko Helsingin kauppakorkeakoulusta ja arvostamani monitoimimies, sanoi minusta osuvasti: teoria on parasta käytäntöä. Tämän olen myöhemmin elämässäni oikeaksi todennut.

ABC ja muita menestystarinoita

Akateemisten meriittiensä ohella Kari Neilimo on ehtinyt olla monessa mukana myös liike-elämän puolella. Eräs vaikuttava ja kauaskantoinen vaihe hänen urallaan liittyi osuuskauppatoimintaan, johon hänet pyydettiin mukaan 1980-luvulla. Hänelle tarjottiin Pirkanmaan Osuuskaupasta hallituspaikkaa, jonka hän päätti ottaa vastaan ja joka johti hänet ennalta arvaamattomalle polulle.

Kari oli seuraavina vuosikymmeninä merkittävässä roolissa mukana luotsaamassa Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaa eli SOK:ta ja osuuskauppoja hankalasta lähtötilanteesta poikkeukselliselle menestyksen polulle. Kari aloitti Pirkanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenenä vuonna 1988, ja vuodesta 1991 eteenpäin hän oli SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja. Vuonna 2002 hänestä tuli viideksi vuodeksi SOK:n pääjohtaja.

– Tehtäväni oli alkujaan uudistaa S-ryhmän johtamisjärjestelmää, toki yhteistyössä muiden kanssa. Itse asiassa nykymuotoisen S-ryhmän voidaan katsoa syntyneen SOK:n ja alueosuuskauppojen strategisena ryhmänä tuolloin 1990-luvulla johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä. Merkittävä muutos S-ryhmävuosinani oli myös se, että uudistimme osuustoiminnallista ajatusta ja loimme modernin asiakasomistajuuden käsitteen. Ratkaiseva merkitys oli myös sillä, että perustimme S-pankin ja bonuksia alettiin maksaa tilille, Kari kertoo.

Dynamiikkaa SOK:lla ja koko S-ryhmässä riitti noina vuosina, ja osuuskaupparyhmä osti vuosien mittaan muun muassa Spar-, Esso- ja Holiday Inn -ketjut. Juuri ennen vuosituhannen vaihdetta tehtiin myös päätös ensimmäisten liikennemyymälätyyppisten toimipaikkojen perustamisesta. Konsepti osoittautui suosituksi ja johti valtakunnallisesti kattavan ABC-ketjun syntymiseen. Myös S-pankki perustettiin, samoin polttonesteiden hankintayhtiö NEOT. Hankintayhtiö Inex saatiin S-ryhmän omistukseen.

– Sain työskennellä kiinnostavissa tehtävissä, joista aukeni näköalaa moneen eri toimialaan, muun muassa hotelli- ja ravintolaliiketoimintaan sekä liikennemyymälätoimintaan. Itse ajattelen, että pohjimmiltaan ratkaiseva rooli onnistumisessamme oli luottamuksella. Aiemmin valtakunnallinen SOK ja alueelliset osuuskaupat olivat erillisiä toimijoita, jotka eivät riittävästi luottaneet toisiinsa eivätkä hyväksyneet työnjakoa S-ryhmässä. Saimme muutettua ajattelua niin, että teemmekin työtä yhdessä ja olemme yhdessä vahvempia. Itsekin koen ehdottomasti olevani tiimijohtaja. Onnistuimme nimenomaan yhdessä, Kari toteaa.

Kari Neilimon uraan liittyy keskeisesti myös toinen ABC-kirjainyhdistelmä. Se on tullut opiskelijoillekin tutuksi muun muassa Karin yhdessä professori Juha Näsin kanssa perustamassa Tampereen yliopiston General Executive MBA -ohjelmassa, jossa Kari on toiminut myös ohjelmajohtajana ja opettajana.

– Olen tiivistänyt yritysjohtamisen menestyksen avaimet kirjainyhdistelmään ABC. A eli Academy viittaa teoriatuntemukseen, B eli Business oman toimialan osaamiseen ja C eli Consulting päätöksentekokykyyn. Näiden yhdistelmästä löytyy onnistuneen johtamisen punainen lanka, Kari toteaa.

Eräänlaiseksi johtotähdeksi omallakin urapolullaan Kari näkee koulutuksen ja tutkimuksen yhdistämisen käytännön työhön. Tänäkin päivänä Karin arki kuluu tuttujen asioiden parissa: hallitustyöskentelyn eri rooleissa, pääomasijoituspuolella konsulttina sekä kolmannella sektorilla.

– Tampereen yliopistoa pidän edelleen arvokkaana alma materinani, se on vahva tunne sisälläni. On ollut hienoa olla mukana kehittämässä Tampereen yliopistoa, osallistua varainhankintaan ja kerätä korkeakoulusäätiölle perustajajäseniä matkani varrella kertyneestä verkostosta. Olen saanut työskennellä yliopistolla hyvähenkisissä tiimeissä upeiden ihmisten kanssa ja samalla peilata omia kokemuksiani yrityselämän puolelta. Tampereen yliopisto on mielestäni huippu.

 

INFOLAATIKKO

Kuka: Kari Neilimo

Tutkinto: Taloustieteiden tohtori

Työ ja luottamustoimet: Toiminut mm. yliopistoprofessorina kolmessa yliopistossa, SOK:n pääjohtajana ja hallintoneuvoston puheenjohtajana SOK:ssa ja Pirkanmaan Osuuskaupassa.

Yliopistoyhteyksiä: Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja (2009-2012 ja 2017-2018), Tampereen korkeakouluyhteisön muodostaneen Tampere3-hankkeen strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Tampereen yliopiston Tukisäätiön asiamies.

Sitaatti: ”Yliopistoa voi markkinoida jo pelkästään kertomalla siitä eteenpäin – on suuri merkitys sillä, kuka puhuu yliopiston puolesta. Samoin kuin varainhankinnassa: isot purot kasvavat pienistä teoista.”

 

Teksti: Tiina Leivo
Kuva: Jonne Renvall

Tutustu muihin alumnitarinoihin