Hyppää pääsisältöön

YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen

Tampereen ammattikorkeakoulu
6.5.2020–31.12.2021
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamista:
1. YTO-strategian laatimisessa ja kokonaisuuksien merkityksen määrittelyssä
2. Arviointikokonaisuuden rakentamisessa
3. Luovien ja digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamisessa
4. Monenlaisten oppijoiden huomioimisessa ja henkilökohtaistamisessa sekä
5. Tuottaa ja levittää työssä ja koulutuksissa syntyneitä hyviä käytäntöjä osallistujaverkostossa.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeella vahvistetaan ja tuetaan yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista ja tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät. Lisäksi tavoitteena on laatia koulutuksenjärjestäjäkohtainen yhteisten tutkinnon osien strategia ja kehittää arviointikokonaisuutta yhteistyössä verkostojen kanssa.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi