Hyppää pääsisältöön

Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä

“Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä”– hanke

Hanke kokoaa Tampereella ja valtakunnallisesti asunnottomuustyöntekijöitä käsittelemään ja ottamaan käyttöön innovatiivisia ratkaisuja kahden työpajasarjan, videokirjaston ja verkkofoorumin avulla. Videoitu ja litteroitu aineisto analysoidaan sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin menetelmillä, joita täydentävät kvantitatiiviset analyysit. 18 kuukauden prosessin kattava aineisto antaa edellytykset jäljittää, miten yhteinen ammatillinen toimijuus muodostuu, millaisia välineitä siihen tarvitaan ja mitkä ovat prosessin vaikutukset käytännön työssä.

Tausta

Asunnottomuustyöntekijät ovat vuodesta 2008 alkaen omaksuneet Suomen Asunto Ensin-mallin pohjalta vahvan arvopohjan ja sitoutuneet toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Malli on johtanut erinomaisiin tuloksiin, mutta viime vuosina haasteeksi on muodostunut erityisen vaativa asiakasryhmä, joka tarvitsee monipuolisimpia palveluja ja jonka asumisratkaisut ovat toistuvasti epäonnistuneet. Erillään toimivat työntekijät kokevat usein voimattomuutta tämän haasteen edessä. Työntekijöiden yhteisen ammatillisen toimijuuden rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää haasteen hallitsemiseksi. Tutkimuksissa on toistaiseksi pitkälti sivuutettu yhteisen ammatillisen toimijuuden muodostumisprosessit työssä. Käyttäen kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian muutostoimijuuden viitekehystä tämä tutkimus kehittää systemaattisen tavan yhteisen ammatillisen toimijuuden prosessin ymmärtämiseksi ja samalla pedagogiset välineet päivittäisen työn tueksi.

Rahoituslähde

Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä –hanke alkaa vuonna 2020 ja sen päärahoittaja on Työsuojelurahasto. Hanke vahvistaa yhteistyötä Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnan, Tampereen kaupungin ja Y-säätiön välillä. Sekä Tampereen kaupunki että Y-säätiö osallistuvat myös hankkeen kustannuksiin.