Hyppää pääsisältöön

VIKKELÄSTI TÖIHIN

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.11.2021–31.12.2023

1) Syventää olemassa olevaa tietoa huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sote- toimintaympäristöön liittyvästä kiinnostuneisuudesta, osaamisesta ja uratavoitteista.
2) Valmistella huonossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajille sote-alan työn erityispiirteet huomioiva henkilökohtainen opinto-ohjausmalli ja opintopolku olemassa olevia koulutusrakenteita ja -tarjontaa hyödyntämällä.
3) Tuottaa mentorointimalli ja laatia mentorointiopas maahanmuuttajien, sote-alan
esimiesten ja rekrytoinnista vastaavien sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen käyttöön tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen käynnistymistä, ohjausta sekä rekrytointia.
4) Toteuttaa maahanmuuttajien sote-alan työuran rakentamisen ja hallinnan malli hankkeen toimenpiteiden, ideoiden, oppien, kokemuksien ja palautteiden pohjalta.

Tavoite ja tehtävät

VIKKELÄSTI TÖIHIN -hanke vastaa omalta osaltaan koronapandemian ja sen aiheuttaman talouskriisin edellyttämiin elvytystoimiin Pirkanmaalla edistämällä maahanmuuttajien osallisuutta ja osallistumista työelämään, mikä toteutetaan tehostamalla huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Toiseksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista.
Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.
Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään osaan seuraavien osatavoitteiden mukaisesti: 1) Syventää olemassa olevaa tietoa huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvästä kiinnostuneisuudesta, osaamisesta ja uratavoitteista. 2) Valmistella huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon työn erityispiirteet huomioiva henkilökohtainen opinto-ohjausmalli ja opintopolku olemassa olevia koulutusrakenteita ja -tarjontaa hyödyntämällä. 3) Tuottaa mentorointimalli ja laatia mentorointiopas maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten ja rekrytoinnista vastaavien ja työyhteisön muiden jäsenten sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen käynnistymistä, ohjausta sekä rekrytointia. 4) Toteuttaa maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon alan työuran rakentamisen ja hallinnan malli hankkeen toimenpiteiden, ideoiden, oppien, kokemuksien ja palautteiden pohjalta.

Hankkeen toimenpiteiden seurauksena 1) huonossa työmarkkina-asemassa olevat 60 hankkeeseen osallistuneen maahanmuuttajan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvää kiinnostusta, osaamista ja uratavoitteita on syvennetty ja heidän suomen kielen taitonsa on vahvistunut, 2) huonossa työmarkkina-asemassa oleville maahanmuuttajille on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon työn erityispiirteet huomioiva henkilökohtainen opinto- ja uraohjausmalli olemassa olevia koulutusrakenteita ja -tarjontaa hyödyntämällä, 3) maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajien sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön on tuotettu mentorointimalli sekä laadittu mentorointiopas tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen ohjausta sekä rekrytointia, 4) maahanmuuttajien työuran rakentamisen ja hallinnan malli on toteutettu hankkeen toimenpiteiden, ideoiden, oppien, kokemuksien ja palautteiden pohjalta.

Hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä vaikutetaan myös siihen, että 1) sosiaali- ja terveydenhuollon työ on vetovoimainen uravaihtoehto maahanmuuttajien keskuudessa ja työvoiman saatavuus alalla paranee, 2) maahanmuuttajien osaaminen ja uratietoisuus ovat lisääntyneet sekä heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan on parantunut, 3) sote-alan työyhteisöjen asenteet ovat kehittyneet myönteisemmiksi maahanmuuttajia kohtaan, 4) uudenlaisten palveluiden kehittämiseen tarvittavat valmiudet ovat yhteiskunnassamme vahvistuneet, 5) maahanmuuttajien työllisyys on kohentunut ja 75 prosentin työllisyysaste on saavutettu Pirkanmaalla.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Spring House Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilöt

Kersti Jääskeläinen
kersti.jaaskelainen [at] tuni.fi

Sirpa Salin
sirpa.salin [at] tuni.fi