Hyppää pääsisältöön

VET and COVID-era challenges in inclusion of special needs students (Vaccine)

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.3.2021–28.2.2023
tamk area of focusUusien teknologioiden hyödyntäminen

Projektin tavoitteena on lisätä ammatillisen opettajien ja ohjaajien osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa toimimisessa. Erasmus+ -projektin päätavoitteena on löytää parhaat ratkaisut ja välineet heikossa asemassa olevien opiskelijoiden osallistamiseksi ja työkalut heidän opettajille sekä ohjaajille hybridipedagogiaa vaativissa tilanteissa. Hybridipedagogiikka tarkoittaa yksinkertaisesti opetusjärjestelyjä, joissa osa koulutuksesta tapahtuu oppimistiloissa ja osa verkon välityksellä.

Tavoite ja tehtävät

Kansainvälisessä Erasmus-hankkeessa halutaan vaikuttaa merkittävästi sen kohderyhmiin, erityistarpeita omaaviin opiskelijoihin sekä opettajiin ja kouluttajiin, jotka työskentelevät edellä mainittujen opiskelijoiden kanssa. Vaikutus syntyy luomalla ja jakamalla konkreettisia työkalupaketteja kullekin kohderyhmälle. Nämä työkalupakit sisältävät selkeästi määritellyt pedagogiset ja didaktiset työmenetelmät opettajille ja työkalut opiskelijoille, jotta he voivat osallistua hybridi-oppimiseen henkilökohtaisten valmiuksiensa mukaan. Ennen näiden työkalujen suunnittelua tehdään tutkimus sen selvittämiseksi, mitkä ovat valmiuden eri tasot, ja luodaan tästä tutkimuksesta valmiusasteikko. Erilaiset oppijat ja opettajat sijoitetaan valmiusasteikkoon. Tämän jälkeen on määritellään joukko työkaluja ja pedagogisia lähestymistapoja vastaamaan konkreettisesti ihmisten tarpeisiin jokaisessa valmiusasteikon osassa.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Koordinoiva organisaatio

Kiipulasäätiö

Partnerit

Kiipulasäätiö (koordinaattori), Suomi I.S.R.E. Instituto Superiore Internazional Salesiano di Ricerca Eductiva, Italia Spok Sport und Kultur GmbH, Saksa Tredu, Suomi Research and Innovation Management GmbH, R!M, Itävalta

Yhteyshenkilöt

Mikko Turunen
mikko.o.turunen [at] tuni.fi