Hyppää pääsisältöön

VET and COVID-era challenges in inclusion of special needs students (Vaccine)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
1.3.2021–28.2.2023

Hankkeessa halutaan vaikuttaa merkittävästi sen kohderyhmiin, erityistarpeita omaaviin opiskelijoihin sekä opettajiin ja kouluttajiin, jotka työskentelevät edellä mainittujen opiskelijoiden kanssa. Vaikutus syntyy luomalla ja jakamalla konkreettisia työkalupaketteja kullekin kohderyhmälle. Nämä työkalupakit sisältävät selkeästi määritellyt pedagogiset ja didaktiset työmenetelmät opettajille ja työkalut opiskelijoille, jotta he voivat osallistua hybridi-oppimiseen henkilökohtaisten valmiuksiensa mukaan. Ennen näiden työkalujen suunnittelua tehdään tutkimus sen selvittämiseksi, mitkä ovat valmiuden eri tasot, ja luodaan tästä tutkimuksesta valmiusasteikko. Erilaiset oppijat ja opettajat sijoitetaan valmiusasteikkoon. Tämän jälkeen määritellään joukko työkaluja ja pedagogisia lähestymistapoja vastaamaan konkreettisesti ihmisten tarpeisiin jokaisessa valmiusasteikon osassa.

Projektin tavoitteena on lisätä ammatillisen opettajien ja ohjaajien osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa toimimisessa. Erasmus+ -projektin päätavoitteena on löytää parhaat ratkaisut ja välineet heikossa asemassa olevien opiskelijoiden osallistamiseksi ja työkalut heidän opettajille sekä ohjaajille hybridipedagogiaa vaativissa tilanteissa. Hybridipedagogiikka tarkoittaa yksinkertaisesti opetusjärjestelyjä, joissa osa koulutuksesta tapahtuu oppimistiloissa ja osa verkon välityksellä.

Yhteyshenkilöt

Mikko Turunen

Lehtori

Pedagogiset ratkaisut

mikko.o.turunen [at] tuni.ficlass="sc-fdJbru hucOcp"

+358505348403