Hyppää pääsisältöön

Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.12.2020–31.3.2023

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen virtuaaliteknologian-, saavutettavuuden-, kuntoutuksen- ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmiä tuottamaan tekoälypohjaisen virtuaaliteknologian osaamista kuntoutuksen ammattilaisille ja kuntoutujille opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn edistämiseen. Hankeavustus käytetään monialaisen verkoston käynnistämiseen, jatkuvuuden suunnitteluun, tutkimukseen ja osaamisen vahvistamiseen yhdessä työelämän kanssa sekä tulosten avoimeen jakamiseen.

Tavoite ja tehtävät

SOTE-uudistus ja COVID-19-pandemia vauhdittavat etä- ja virtuaaliteknologioiden käyttöönottoa kuntoutuksessa. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen yhteinen verkosto, jossa toiminta ja yhteistyö ei vielä ole vakiintunutta. Verkostoyhteistyöllä vastataan työelämän muutoksista nousevaan osaamistarpeeseen vahvistamalla usean toimijan teknologiavalmiuksia ja uudistumiskykyä sekä monialaista, avointa yhteistyötä. Verkostoyhteistyössä tehty tutkimus, koulutus ja vastuullinen kehittämistoiminta luo uutta, monialaista osaamista ja vahvistaa menestymisen mahdollisuuksia myös kansainvälisissä kuntoutusalan TKI-verkostoissa. Verkostohankkeessa tutkittavien ja kehitettävien teknologiasovellusten sisällöissä ja toiminnoissa on varmistettu saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuus. Lisäksi vahvistetaan nuorten kuntoutumisen mahdollisuuksia tekoälypohjaista virtuaaliteknologiaa hyödyntäen.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Partnerit

Metropolia ammattikorkeakoulu, SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilöt

Lea Saarni
lea.saarni [at] tuni.fi