Hyppää pääsisältöön

Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2021–31.12.2022
KärkialueTerveys, Tekniikka
KärkialueKehittyvä pedagoginen osaaminen,
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Virtuaalikuntoutusverkostohankkeen tavoitteena on koota yhteen tekoälyn, virtuaaliteknologian, saavutettavuuden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijaryhmiä tuottamaan tekoälypohjaisen virtuaaliteknologian osaamista kuntoutuksen ammattilaisille ja kuntoutujille opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn edistämiseen.

Tausta

SOTE-uudistus ja COVID-19-pandemia vauhdittavat etä- ja virtuaaliteknologioiden käyttöönottoa kuntoutuksessa. Kehitämme näitä teknologioita verkostohankkeessamme.

Etä- ja virtuaaliteknologioiden on osoitettu olevan ainakin yhtä vaikuttavia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Näitä teknologioita on kehitettävä kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. Ne mahdollistavat yhdenvertaista, oikea-aikaista ja saavutettavaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä edistävää kuntoutumista.

Verkostohankkeemme kokoaa hakijaorganisaatioiden asiantuntijaryhmät, verkostot ja tutkimus- ja kehittämisinfrastruktuurit yhteen. Tämän avulla varmistetaan teknologioiden kehittämiseen ja tutkimiseen tarvittava monialainen yhteistyö ja kuntoutuksen ammattilaisten osaaminen tutkitun tiedon ja koulutuksen kautta kuntoutujan parhaaksi.

Tavoite ja tehtävät

Kohderyhmänämme ovat kuntoutusalan ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat sekä nuoret kuntoutujat. Erityisesti huomioimme ns. haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät, kuten eri tavoin toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt, osatyökykyiset ja ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret. Määrittelemme kohderyhmän tarkemmin verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa, ja otamme huomioon heidän asiakasryhmänsä. Verkostoyhteistyössä toimivat teknologian kehittäjät ovat välillinen kohderyhmä.

Käytämme hankeavustuksen monialaisen verkoston käynnistämiseen, jatkuvuuden suunnitteluun, tutkimukseen ja osaamisen vahvistamiseen yhdessä työelämän kanssa sekä tulosten avoimeen jakamiseen.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksina ovat mm. 

  • Korkeakoulujen ylimaakunnallinen verkostoyhteistyö on vakiinnutettu ja yhteistyöverkoston tiekartta on suunniteltu.
  • Testattu ja kerätty kokemuksia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden hyödyistä kuntoutuksessa ja varmistettu niiden sisällöllinen ja toiminnallinen saavutettavuus.
  • Uusia palvelukonsepteja on tuotettu ja tutkimuksesta liiketoimintaa avauksia kartoitettu.
  • Tehty ehdotus hanketeemaan liittyvästä erikoistumiskoulutuksesta.

Rahoituslähde

Hankettamme rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yhteistyötahot

Hankepartnerit ovat Metropolia, SAMK ja Tampereen yliopisto.

Yhteyshenkilöt

Lea Saarni
Yliopettaja, hyvinvointiteknologia
TAMK
lea.saarni [at] tuni.fi (lea[dot]saarni[at]tuni[dot]fi)
050 3266 940

Lea Saarni

yliopettaja
Soveltavan tutkimuksen keskus
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoitelea.saarni [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503266940
TAMK Pääkampus
Lea Saarni