Hyppää pääsisältöön

UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.4.2023–30.9.2025

Alueelliset erot ovat kasvaneet ja koulutustaso on laskenut voimakkaasti erityisesti maakunnissa, joissa ei ole yliopistoa. Etelä-Pohjanmaa erottuu saatavuusvertailussa selvänä katvealueena yliopisto-opintojen osalta. Tilannetta kiihdyttää työn murros, josta aiheutuu tarve kokonaan uudenlaiselle osaamiselle ja jo olemassa olevan osaamisen kehittämiselle. Etelä-Pohjanmaalla on tarve sekä tutkintokoulutukselle että uudenlaisille jatkuvan oppimisen koultutuspalveluille.  

UCSEdu-hankkeella tuetaan osaamis- ja koulutustason nousua Etelä-Pohjanmaalla. Yliopistokoulutettujen määrä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla nostaa toiminnan tasoa, tuottavuutta ja laatua. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yliopistokoulutukselle pitkäjänteinen toteuttamistapa sekä laajentaa yliopistokoulutuksen mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla niin tutkintokoulutuksen kuin jatkuvan oppimisen palveluiden näkökulmasta. Hankkeessa jatketaan yliopistokeskukselle ominaisen verkostomaisten toimintatavan yhteiskehittämistä ja luodaan vetovoimaa edelleen vahvistava toimintatapa eteläpohjalaiselle yliopistotoiminnalle digitalisaation edut hyödyntäen. Koulutuksen toimintamallia rakennetaan aktiivisessa yhteistyössä pääkampusten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Uuden toimintamallin ansiosta koulutuspalveluille saadaan kestävä ja vetovoimainen toteutuspohja Seinäjoen yliopistokeskuksessa.  

Hanke toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston, Taideyliopiston ja Vaasan yliopiston yhteistyönä.  

UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeelle on myönnetty EAKR-rahoitus Etelä-Pohjanmaan liitosta 27.6.2023. Hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 580 000 euroa. 

 

Tutkimusrahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Rahoituslähde

Etelä-Pohjanmaan liitto, EAKR

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Helsingin yliopisto
Taideyliopisto
Vaasan yliopisto

Yhteyshenkilöt

Mari Kekola
Projektipäälikkö
Asiantuntija, Koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Seinäjoen yliopistokeskus UCS, Tampereen yliopisto
Kampusranta 9 C
60320 Seinäjoki

+358 50 591 7181
www.ucs.fi