Projekti

TOMU - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tavoite ja tehtävät

Hanke perustuu toimintaympäristön muutoksista johtuviin osaamistarpeisiin oppilaitosten
johtamisessa ja esihenkilötyössä.  Keskeisenä toimintatapana hankkeessa on käytännönläheinen ja
omaan työhön ja oppilaitokseen liittyvä kehittäminen Tampereen korkeakouluyhteisön
asiantuntijoiden ja osallistujien keskinäisen verkoston ja mentoroinnin avulla. Hankkeen
toteutuksessa hyödynnetään hyväksi havaittuja menetelmiä mm. osallistamisen ja osallisuuden,
keskinäisen luottamuksen ja asiantuntijuuden jakamisen kautta. Hankkeen koulutukset toteutetaan
kolmen (3) op:n laajuisina siten, että kokonaisuus on 9 op.

Johtamiskoulutus toteutetaan siten, että se toimii asiantuntijuuden, tutkimusperustaisuuden ja
valtakunnallisen kattavuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen sisällöt linkittyvät
vahvasti osallistujien työhön ja siihen liittyvien ajankohtaisten haasteiden ratkaisemiseen.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)