Hyppää pääsisältöön

Tilallisen sosialisaation ja ympäristökansalaisuuden tutkijakollektiivi SPECS

Tilallisen sosialisaation ja ympäristökansalaisuuden tutkijakollektiivi (SPECS) tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön tutkijoille, jotka jakavat kiinnostuksen seuraaviin tutkimusaiheisiin ja näkökulmiin. Kansainvälisesti verkostoitunut ryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä muiden Tampereen yliopiston tutkimusryhmien kanssa, erityisesti tilapolitikan, ympäristökysymysten ja kestävyyden tutkimusalueilla. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä sidosryhmien että kansalaisyhteiskunnan kanssa on keskeistä tutkimuksellemme.

 • Kontekstuaalinen subjektin rakentuminen ja inhimillisen toimijuuden kehittyminen suhteellisessa maailmassa, jota määrittävät ylikansalliset ja -paikalliset kytkökset ja katkokset
 • Inhimillistä toimijuutta ehdollistavat ja mahdollistavat kulttuurivälitteiset ympäristösuhteet, mukaan lukien luonnon- ja kulttuuriympäristösuhteet
 • Aloitteellinen ja vastavuoroinen ympäristökansalaisuus kulttuurivälitteisten ympäristösuhteiden ja poliittisen yhteiskunnan ehdollistamana ja mahdollistamana toimijuutena
 • Tilallinen sosialisaatio ja ympäristötoimijuus ilmastonmuutoksen ja luontokadon ajassa
 • Eletty ympäristökansalaisuus, sisältäen kansalaisaseman, kansalaisuuden käytäntöjen ja kansalaisuuden tekojen näkökulmat
 • Ympäristökansalaisuuden suhteelliset mittakaavat: keho, koti, paikallisyhteisö, kaupunkiseutu, valtio, Pohjoismaat, Eurooppa, maailma yhteen kietoutuvina elämisen tiloina
 • Jaettu ympäristövastuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä kansalaisten välillä, huomioiden kansalaiset ryhminä ja yksilöinä
 • Yksilökeskeisen kuluttajuus-näkökulman haastaminen ympäristökansalaisuuden määrittäjänä, tunnistaen kansalaisten monet roolit yhteiskunnassa (esim. työ, koulutus, hoivainstituutiot, perhe, terveys- ja hyvinvointipalvelut, liikenne, asuminen, maankäyttö, järjestötoiminta ja aktivismi, harrastukset ja vapaa-ajantoiminta, sosiaalisen median verkostot ja yhteisöt, turismi kansalaisuuden konteksteina)
 •  Ilmastonmuutos ja luontokato suhteessa kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakotettuun siirtymiseen, turvapaikanhakemiseen ja pakolaisuuteen
 • Ympäristöhallinto vs. humanitaarinen rajanhallinta
 • Metsä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kriittisenä tapauksena