Hyppää pääsisältöön

Tietämättömyyden tilassa

Tampereen yliopisto

Tutkimushanke kehittää uutta ymmärrystä, miten digitaalinen talous, teköäly, sosiaalisen median vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö haastavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden osaamista, asemaa ja tiedon tuottamisen tapoja. Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellistä ja filosofista tutkimusta tietämättömyydestä, hanke tutkii tietämättömyyden roolia asiantuntijatyössä terveydenhuollossa, IT-alalla ja sosiaalityössä. Hanke tuottaa uutta tietoa ei-tietämisen ja tietämättömyyden merkityksestä asiantuntijatyössä.

Tausta

Tutkimusasetelma yhdistää filosofisen tutkimuksen empiirisiin tapaustutkimuksiin mahdollistaen sekä muuttuvan asiantuntijuuden mikrotason tarkastelun että laajan kuvan hahmottamisen tietoyhteiskunnan rapautumisesta. Monimenetelmällisessä tutkimusotteessa hyödynnetään laadullisia ja määrällisiä aineistoja ja analyysivälineitä kuten asiantuntijahaastatteluja, kyselytutkimusta ja etnografista osallistuvaa havainnointia. Hankkeen aineiston hankinta toteutetaan 2019 vuoden aikana, minkä jälkeen seuraa analyysivaihe. Alustavia tuloksia on odotettavissa vuoden 2020 alussa.

Tavoite ja tehtävät

Globaalin talouden muutokset, digitalisaatio, teköäly ja sosiaalisen median nousu ovat vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen edistäneet totuuden jälkeisen ajan poliittista kehitystä, jossa sekä tietoa että tietämättömyyttä tuotetaan uusilla tavoilla. Kolmen tapaustutkimuksen avulla terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja teknologiateollisuudessa tarkastelemme sekä korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin kohdistuvia ulkoisia paineita että asiantuntijoiden kykyä vastustaa ja ylittää nämä paineet 2020-luvun vaihteen Suomessa. Projektin tavoitteena on vahvistaa tietämättömyyden tutkimusta uutena tutkimusalueena Suomessa ja kehittää uusia välineitä tietämättömyyden hallintaan asiantuntijatyössä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Jaana Parviainen

Yliopistotutkija

jaana.parviainen [at] tuni.fi

+358 50 410 6764

 

Anne Koski

Yliopistotutkija

anne.koski [at] tuni.fi

 

Pia Vuolanto

Tutkijatohtori

pia.vuolanto [at] tuni.fi