Hyppää pääsisältöön

Team We - Team Teaching in Welfare Technology

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2019–31.12.2022

Tavoitteena on kehittää uudenlaisia tapoja toisen asteen hyvinvointiteknologiakoulutukseen monialaisissa ja monikansallisissa tiimeissä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen kesto: 1.9.2019 – 31.8.2021.  Hankkeen tavoitteena on monialaista tiimityöskentelyä ja opettajien pedagogista osaamista tukemalla, kehittää hyvinvointiteknologiakoulutusta toisella asteella. Hankkeessa kokeillaan uudenlaisia opettamisen ja oppimisen tapoja monikansallisessa ja monialaisessa ryhmässä. Tavoitteena on lisätä sekä opettajien että opiskelijoiden hyvinvointiteknologista osaamista ja kehittää työelämäyhteistyötä hyvinvointiteknologia koulutuksessa. Opetusta tullaan tarkastelemaan seuraavista näkökulmista: monialainen yhteistyö, tiimioppiminen ja yhteisopettaminen, palvelumuotoilu, ilmiöpohjaisuus sekä käänteinen oppiminen. Monikansallisen hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa osallistujien elinikäisen oppimisen avaintaitoja.   Hankkeen toimijoina ovat Suomesta TAMK ja Tredu, Hollannista Deltion College sekä Espanjasta TKNIKA ja CIFP MEKA LHII.
Hankkeessa toteutetaan lyhytvaihtoviikkoja ja opettajien työkokouksia sekä tuotetaan opettajien käsikirja monialaiseen hyvinvointiteknologiakoulutukseen.
Hankkeen lyhytvaihtoviikot toteutetaan seuraavasti: 03-2020 Espanjassa, 11-2020 Suomessa ja 03-2021 Hollannissa. Näiden lisäksi on kaksi pelkästään opettajille suunnattua workshopia 11- 2019 Hollannissa ja 04-2021 Espanjassa. Kullakin lyhytvaihtoviikolla monialaiset ja monikansalliset opiskelijatiimit opiskelevan työelämälähtöisesti hyvinvointiteknologian hyödyntämistä asiakastyössä opettajiensa johdolla. TAMKin roolina on fasilitoida opettajien työpajoja viikkojen aikana ja vastata menetelmällisestä ja pedagogisesta tuesta opettajille. Kuhunkin lyhytvaihtoviikkoon osallistuu kustakin toisen asteen oppilaitoksesta neljä opettajaa ja neljä opiskelijaa. TKNIKA osallistuu arvioijan roolissa ja TAMK vastaa opettajien pedagogisen työskentelyn tukemisesta ja työpajojen fasilitoinnista. TAMKista hankkeeseen osallistuu opettajien lisäksi opettajaopiskelijoita, joilla on mahdollisuus tehdä hankkeessa joko kehittämistehtävänsä tai osa opetusharjoittelustaan.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Partnerit

Deltion College, CIFP MEKA LHII, TKNIKA, Climate Alliance

Yhteyshenkilöt

Nina Eskola-Salin
nina.eskola-salin [at] tuni.fi