Projekti

Systeeminen johtaminen toimintakulttuurin uudistajana

Koulutus vahvistaa johtamista ja esimiestyötä kompleksisessa oppilaitosympäristössä tarjoamalla osallistujille uusia, systeemisen johtamisen ja oppivan organisaation viitekehyksiä ja antamalla konkreettisia työkaluja arjen johtamistyöhön. Koulutus rakentaa tulevaisuuden tahtotilaa ja varmistaa oppien käytäntöön viemisen kehittämishankkeiden myötä, kehittää osallistujien kykyä ajatella ja toimia paremmin sekä lisää heidän verkostojohtamisen osaamistaan.

Tavoite ja tehtävät

Hanke uudistaa oppilaitosjohtamista vahvistamalla systeemistä johtamisosaamista. Osallistujat oppivat näkemään kouluyhteisön systeemisenä, jatkuvasti oppivana ja muuttuvana organisaationa ja saavat konkreettisia työkaluja oppien viemiseksi arkeen. Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja kahden amk:n liiketalouden yksikön yhteistyö hankkeessa vahvistaa kohderyhmätuntemusta ja asiantuntijuutta.
Hankkeessa kehitetään oman oppilaitoksen arkea asiantuntijoiden ja osallistujien keskinäisen mentoroinnin avulla. Hanke hyödyntää mm. organisaatiokonstellaatiotyöskentelyn, osallistamisen ja osallisuuden sekä luottamuksen ja asiantuntijuuden jakamisen menetelmiä.
Koulutuksesta hyötyvät osallistujat ja heidän kouluyhteisönsä, kun osaaminen viedään käytännön johtamiseen. Myös koulutusta tarjoavat korkeakoulut hyötyvät kehittäessään yhteistyössä systeemisen ymmärrykseen perustuvaa johtamisajattelua.

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi