Projekti

Study and test of smart control and storage of energy for nearly zero energy buildings - smart case nzeb

Projektin tavoitteena on rakentaa optimoitu kiinteistöjen energiajärjestelmä,
joka edistää energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, energian varastointia, kysyntäjoustoa ja
kestävää kehitystä.

Tavoite ja tehtävät

Munchenin ja Tampereen ammattikorkeakoulut tutkivat ja testaavat yhdessä yritysten kanssa
lämpöenergian ja sähköenergian varastointia sekä hybridienergiantuotannon älykästä ohjausta.
Järjestelmän on tarkoitus helpottaa loppukäyttäjää ja optimoida energian käyttöä
rakennuksessa. Sähköä varastoidaan akkuihin ja lämpöä veteen ja kallioperään. Tarkoitus on
esimerkiksi välttää saman tilan yhtaikaista lämmittämistä ja jäähdytystä. Energian varastoinnin
lisäksi tutkitaan ultrakondensaattorin käyttöä aurinkoenergiantuotannon tasaamiseen.
Tutkimusorganisaatiot auttavat yrityksiä kaupallistamaan tutkimuksen tuloksia visualisoimalla
tuloksia.

Rahoituslähde

Business Finland Co-Innovation

Yhteyshenkilöt

Tomi Salo
tomi.salo [at] tuni.fi