Hyppää pääsisältöön

SMART WORK

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2020–31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistuvien mikro- ja PK-yritysten henkilöstön työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla sekä parantaa näiden vaikutuksena samanaikaisesti kannattavuutta. Tavoitteena on kehittää osallistuvien yritysten toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja, esimies- ja työntekijätaitoja sekä vahvistaa yrittäjyyttä.

Tavoite ja tehtävät

Henkilöstön työhyvinvoinnin tilalla on suora yhteys työn tuottavuuteen ja sen seurauksena yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

TAVOITE:
Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistuvien mikro- ja PK -yritysten henkilöstön työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla sekä parantaa näiden vaikutuksena samanaikaisesti kannattavuutta. Tavoitteena on kehittää osallistuvien yritysten toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja, esimies- ja työntekijätaitoja sekä vahvistaa yrittäjyyttä.

KOHDERYHMÄ:
Hankkeen kohderyhminä ovat puhtaanapitoalan, kiinteistöhuollon ja -isännöinnin sekä apteekkialan yritykset ja niiden henkilöstö sekä yrittäjät. Pääasiallinen kohdealue on Pirkanmaan maakunta, mutta myös Keski- Suomesta voi osallistua yrityksiä.

TOIMENPITEET JA TULOKSET:
Kehittäminen hankkeessa painottuu yrityskohtaiseen kehittämiseen, missä on myös työntekijäkohtaisia toimenpiteitä. Yrityskohtaisesti tarkasteltavina kehittämiskohteina ovat mm. työ- ja palveluprosessit, johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja tiimien toiminnan kehittäminen.

Yrityskohtaisten kehittämiskohteiden löytämiseksi henkilöstölle järjestetään mm. kehittämistyöpajoja. Työpajoissa kartoitetaan työssä hyviksi koettuja asioita, kehittämistä vaativia asioita ja niihin liittyviä kehittämisideoita. Työpajojen tarkoituksena on luoda yritykseen toimintamalli työn kehittämiseen, missä työntekijät ja yrityksen johto ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tieto kehittämistarpeista tulee yritysjohdon tietoon nopeasti. Työn kehittämisessä on tarkoitus olla mukana koko yrityksen henkilöstö.

Hankkeessa toimivat asiantuntijat ovat yritysten tukena kehittämisen eri vaiheissa. Kehittämistyössä otetaan huomioon yrityskohtaisten kehittämistavoitteiden lisäksi myös toimialan yleiset haasteet sekä alueen kehittämistavoitteet.

RAHOITTAJA:
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea hankkeelle Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Perttu Heino
perttu.heino [at] tuni.fi