Hyppää pääsisältöön

Smart Manufacturing Hub

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen ammattikorkeakoulu
1.10.2020–31.12.2022

Hankkeessa on kuusi tavoite- ja toimenpidekokonaisuutta, jotka linkittyvät yhteen ja muodostavat yhteisen uuden Smart Manufacturing Hub -toimintakehikon:
- Jatkuvan yhteistoiminnan ja -kehittämisen formulointi
- TKI-toiminnan ennakoinnin ja yhteistyön malli
- Smart Manufacturing Hub testialustat: TKIO-ympäristöt tukemaan yritysten TKI-toiminnan kiihdyttämistä
- Pirkanmaasta EU-powerhouse
- Tampere Manufacturing Hub tarina, brändi ja näkyvyys: Vetovoimaisin teollinen kasvualusta
- Pilotoida valmistavan teollisuuden PK-yritysten teknologista yhteiskehittämistä

Tavoite ja tehtävät

Päätavoitteena hankkeessa on luoda edellytykset ja valmistella toimintamallit, testialustat ja tarinat, joilla Pirkanmaan
seudusta tehdään yksi EU:n johtavista älykkään ja kestävän valmistavan teollisuuden tutkimus, kehitys ja
innovaatiotoimintaa (TKI) tukevista keskuksista, Smart Manufacturing Hub. Hubin toiminta tavoittelee
edelläkävijyysasemaa teollisuuden digitalisaation, vähähiilisyyden ja vastuullisuuden osalta. Tavoitteena on, että
yritysten kanssa yhdessä tekemisen toimintamallit, toimintaympäristö ja viestintä saadaan palvelemaan koko seudun,
ja osittain myös koko Suomen, teollisuusekosysteemin tarpeita. Hankkeessa on mukana neljä keskeistä
toimijaorganisaatiota Pirkanmaalta, joiden vetovastuulla kokonaisuutta viedään eteenpäin: Business Tampere, VTT,
Tampereen yliopisto (TAU) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Lisäksi hankkeeseen osallistetaan laajasti
toimialan yrityksiä ja muita toimijoita, jotta tekemiselle saadaan konkretia, laaja tuki ja vaikuttavuus.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Partnerit

Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Yhteyshenkilöt

Timo Rainio
timo.rainio [at] tuni.fi