Hyppää pääsisältöön

SeCLog - älykäs sähköinen kaupunkilogistiikka

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.3.2019–28.2.2022

Pirkanmaan kehittäminen, alueen yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja julkisen sektorin tukeminen sähköisten logistiikka- ja liikenneratkaisujen sekä kaupunki-infrastruktuurin kehittämisessä (yhteiskäyttölataus, älykkäät liikennejärjestelmät, joukkoliikenne).
Päästötavoitteiden saavuttamisen tukeminen.
Kaupunkilogistiikan ja -liikenteen energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja energia- ja kustannustehokkuuden parantaminen:

 Sähköisten kuorma-autojen ja linja-autojen hyödyntämisen tukeminen - liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät vähähiilisyyttä edistävät ratkaisut.
 
 Uusien energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä parantavien Pirkanmaan vientituotteiden ja konseptien kehittäminen olemassa olevaa eTruck-alustaa ja kansainvälistä
 yhteistyötä hyödyntäen.
Sähkökäyttöisen kuljetuskapasiteetin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin liittyvän tiedon jakaminen.

Tavoitteena on luoda Tampereelle ja Pirkanmaalle sähköisen älykkään kaupunkilogistiikan ekosysteemi, joka pohjautuu olemassa olevaan eTruck-alustaan ja sähköiseen ajoneuvokantaan sekä sen laajenemiseen. Tämä ekosysteemi yhdistää Pirkanmaan sähköisen hyötyliikenteen toimijat ja operaattorit sekä sähköisen kuljetuskaluston. Tulevaisuudessa tämä ekosysteemi voi toimia myös autonomisen hyötyliikenteen mahdollistajana ja se tukee jo nyt ITS Factoryn tavoitteita konkreettisena ja toimivana ympäristönä.

Tausta

Suomen ja EU:n liikenteen ympäristövaikutusten ja erityisesti kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteet sekä yleiset energiatehokkuustavoitteet heijastuvat kaupunkilogistiikan kehittämiseen. Erilaiset toimenpiteet, joilla tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista niin tavaraliikenteen kuin henkilöliikenteen osalta, ovat tämän hankkeen keskiössä. Sähköisen liikenteen tekniikan kehittyminen sekä digitalisoituminen tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia kehittämistoimenpiteisiin niin yritys- kuin alue- ja paikallistasolla.

EU:n tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Suomen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa ja energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi on asetettu vähentää päästöjä 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähentämisessä korostuu paitsi energiatehokkuuden parantaminen myös uusien teknologioiden käyttöönotto. Tavoiteltujen päästövähennysten ja energiatehokkuuden parantamisen saavuttaminen edellyttää näiden käytännön toteutusta alueellisella tasolla ja ottamista merkittävinä tekijöinä huomioon alue- ja paikallishallinnon strategioissa ja toimenpiteissä.

Tavoite ja tehtävät

Suomen ja EU:n liikenteen ympäristövaikutusten ja erityisesti kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteet sekä yleiset energiatehokkuustavoitteet heijastuvat kaupunkilogistiikan kehittämiseen. Erilaiset toimenpiteet, joilla tuetaan näiden tavoitteiden saavuttamista niin tavaraliikenteen kuin henkilöliikenteen osalta, ovat tämän hankkeen keskiössä. Sähköisen liikenteen tekniikan kehittyminen sekä digitalisoituminen tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia kehittämistoimenpiteisiin niin yritys- kuin alue- ja paikallistasolla.

EU:n tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Suomen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa ja energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi on asetettu vähentää päästöjä 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähentämisessä korostuu paitsi energiatehokkuuden parantaminen myös uusien teknologioiden käyttöönotto. Tavoiteltujen päästövähennysten ja energiatehokkuuden parantamisen saavuttaminen edellyttää näiden käytännön toteutusta alueellisella tasolla ja ottamista merkittävinä tekijöinä huomioon alue- ja paikallishallinnon strategioissa ja toimenpiteissä.

Älykäs sähköinen kaupunkilogistiikka -hanke, SeCLog, pyrkii edistämään edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista. Hankkeessa kehitetään sähköisiin hyötyajoneuvoihin (sähköbussit, sähkökäyttöiset jakeluautot) perustuvia uusia energia- ja kustannustehokkaampia toimintatapoja ja -malleja ilmastonmuutoksen haasteisiin kaupunkilogistiikan ympäristössä. Näitä toimintatapoja ja -malleja kehitetään konkreettisten kehittämistoimenpiteiden muodossa pirkanmaalaisissa logistiikka- ja kuljetusyrityksissä yhteistyössä alueen eri toimijoiden (julkinen sektori ja yritykset) kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy kaupunkilogistiikkaa tukevia älykkäitä sähköisiä ratkaisuja, joista pirkanmaalaiset ICT-toimijat voivat kehittää kaupallisia tuotteita ja palveluita. Hankkeen aikana ja päättyessä tuloksia viestitään laajasti ja aktiivisesti pirkanmaalaisille toimijoille. Hankkeessa järjestetään muun muassa ideariihi- ja seminaaritilaisuuksia.

Hankkeessa hyödynnetään Tampereen ammattikorkeakoulun EAKR-rahoitteisessa eTruck-hankkeessa (2016-2017) kehitettyä IoT-teknologiaan perustuvaa teknologia-alustaa, joka kerää ajoneuvosta tietoja ja mahdollistaa kaksisuuntaisen reaaliaikaisen tiedonsiirron ajoneuvojen ja palvelimen välillä. eTruck-alusta mahdollistaa ajonevojen reaaliaikaisen energiankulutuksen mittaamisen ja seurannan, jolloin energiankulutuksen ja päästöjen vähentyminen voidaan tarkasti todentaa. Seurannan avulla sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen toimintavarmuutta voidaan parantaa, kun mahdolliset ongelmatilanteet ja niiden syyt voidaan havaita heti niiden syntyessä. SeCLog-hankkeessa reaaliaikaista tiedonvälitystä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kuljetusreittien määrittämisessä optimaalisesti huomioiden käytettävissä oleva sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. SeCLog-hanke tuottaa kaupunkilogistiikkaa kehittäviä uudenlaisia älykkäitä digitalisuutta hyödyntäviä ja edistäviä ratkaisumalleja, joilla on mahdollista vähentää paitsi kasvihuonepäästöjä myös kehittää yritysten liiketoimintaa Pirkanmaalla. Samalla hanke tukee julkisen sektorin päästötavoitteiden saavuttamista.

Vaikuttavuus

Hankkeessa hyödynnetään Tampereen ammattikorkeakoulun EAKR-rahoitteisessa eTruck-hankkeessa (2016-2017) kehitettyä IoT-teknologiaan perustuvaa teknologia-alustaa, joka kerää ajoneuvosta tietoja ja mahdollistaa kaksisuuntaisen reaaliaikaisen tiedonsiirron ajoneuvojen ja palvelimen välillä. eTruck-alusta mahdollistaa ajonevojen reaaliaikaisen energiankulutuksen mittaamisen ja seurannan, jolloin energiankulutuksen ja päästöjen vähentyminen voidaan tarkasti todentaa. Seurannan avulla sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen toimintavarmuutta voidaan parantaa, kun mahdolliset ongelmatilanteet ja niiden syyt voidaan havaita heti niiden syntyessä. SeCLog-hankkeessa reaaliaikaista tiedonvälitystä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kuljetusreittien määrittämisessä optimaalisesti huomioiden käytettävissä oleva sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. SeCLog-hanke tuottaa kaupunkilogistiikkaa kehittäviä uudenlaisia älykkäitä digitalisuutta hyödyntäviä ja edistäviä ratkaisumalleja, joilla on mahdollista vähentää paitsi kasvihuonepäästöjä myös kehittää yritysten liiketoimintaa Pirkanmaalla. Samalla hanke tukee julkisen sektorin päästötavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen tuloksista kerrottiin loppuwebinaarissa, joka järjestettiin 22.2.2022. Esityksen nimi toimii linkkinä esitysmateriaaliin.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Partnerit

TAMPEREEN KORKEAKOULUSÄÄTIO SR (TAU)

Yhteyshenkilöt

Jukka Pellinen
jukka.pellinen [at] tuni.fi

Aija Paananen
aija.paananen [at] tuni.fi