Projekti

Sähkörausku

Tausta

Sähkörausku on lähtenyt tarpeesta. Korkeakoulutus on muutoksessa. Tarvitaan tulevaisuuden osaamista ja työelämää uudistava systeemi, missä hyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä.

Osaamistarpeet muuttuvat vauhdilla ja Sähkörauskussa on tarkoitus luoda kokonaan uusia osaamistarpeiden yhdistelmiä. Osaamisen voi hankkia myös virallisten koulutusjärjestelmien ulkopuolella. Uusi työelämä korostaa itseohjautuvuus- ja tiimityötaitoja. Esimiehistä tulee valmentajia ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Työltä halutaan kokemusta merkityksellisyydestä, yhteisistä arvoista ja psykologisesta turvallisuudesta. 

Työelämä uudistaa oppimista ja oppiminen uudistaa työelämää

Uuden ajan systeemisen oppimisen mallia, työnimeltään Sähkörauskua, kehitetään Tampereen ammattikorkeakoulussa. Projekti on alkanut keväällä 2020. Mallilla pyritään vastaamaan työelämän ja oppimisen muuttuviin tarpeisiin tuomalla rohkeasti ketteryyttä ja monialaisuutta opetussuunnitelmatyöhön sekä aitoa työelämäyhteistyötä osaksi päivittäistä oppimista.

Koulutukseen hakeutuessa opiskelijan ei välttämättä tarvitse tietää, mitä tutkintoa tulee suorittamaan, vaan päätös koulutussuunnasta voi syntyä ensimmäisen vuoden kuluessa saatujen kokemusten kautta. Tällä pyritään ehkäisemään opintojen aloittamisen viivästyminen ja opintojen keskeyttäminen, mikä johtaa alkupään työurien pitenemiseen.

Tiimioppiminen ja työelämähaasteet auttavat opiskelijaa tunnistamaan ja löytämään omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksiaan. 

Tavoitteet

  • Sähkörauskun tarkoitus on se, että merkityksellinen oppiminen syrjäyttää suorittamisen. Meillä opiskelu on osa hyvää elämää, ei vain välivaihe työelämään.
  • Sähkörauskussa kaikki oppivat. Yhteisössä kasvaneet yksilöt säteilevät hyvää energiaa ja kehittävät työelämää niin, että hyvinvointi ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä.
  • Emme korjaa vanhaa, vaan luomme uuden systeemin. Tulemme uudistamaan oppimista ja työelämää luomalla merkityksellisten kokemusten jatkuvan oppimisen yhteisön johon on helppo palata.

Sähkörauskun pääperiaatteet

  • Oppiminen on jatkuvaa, monitasoista ja tarpeet huomioivaa.
  • Arvopohjaisuus: perustana rohkeus, kunnioitus ja vapaus.
  • Vahva vuorovaikutteisuus on edellytys yksilön, tiimin ja yhteisön oppimiselle ja kehittymiselle. Kasvatamme henkisiä kyvykkyyksiä.
  • Kansainvälisyys on aitoa yhdessä tekemistä. Haasteiden avulla synnytämme uusia mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisyyteen.
  • Hyödynnämme kaikki mahdollisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -materiaaleja koko opintojen ajan.
  • Ymmärrämme työelämän uudistuvat tarpeet. Synnytämme aidosti moniammatillisia tulevaisuuden osaamiskokonaisuuksia.

Systeeminen jatkuvan oppimisen rakenne

Tiimi

Mahdollistamme kulumisen tiimin ja yhteisöön. Rakennamme vuorovaikutusta ja mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja oppimiseen. Tiimiä ja yksilöä tukee laadukas valmennus ja tarvittaessa moniammatillinen tukiverkko.

Haasteet ja yhteistuotanto

Olemme mukana työelämässä opintojen alusta asti. Ymmärrämme työelämän ja kestävän yhteiskunnan vaatimukset. Siirrymme joustavasti työelämään ja sieltä takaisin uutta oppimaan. Tuotamme arvoa paikallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Vapaus oppia

Otamme kaikki digitaalisuuden mahdollisuudet käyttöön yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistamiseksi. Oppiminen verkossa ja verkostoissa on osa identiteettiämme. Lukeminen ja syvällinen asioihin perehtyminen luo yksilölle ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa ajan tarpeisiin vastaava, uniikki osaamiskokonaisuus.

 

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Mari Rytisalo

Lehtori
Liiketoiminta