Hyppää pääsisältöön

Ristiinopiskelun kehittäminen

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.1.2020–31.3.2021

Toteuttamalla ristiinopiskeluprosesseja koskevat yhteiset toimintamallit ja järjestelmäkokonaisuus saadaan laajennettua opiskelijan opiskelumahdollisuuksia sekä sisällöllisesti että opintojen etenemisen kannalta.

Hankkeen osana toteutettava paikkakuntariippumaton sähköinen tenttiminen tukee opintojen suorittamisen joustavuutta merkittävästi.

Lisäksi laaditaan kattavat mallit, joiden avulla korkeakoulujen yhteistyön muotoja pystytään tukemaan tiiviissä yhteistyössä joustavaan valinnaisten opintojen mahdollistamiseen. Samalla luodaan eri opiskelijaliikkuvuuden mahdollistamat sopimuspohjat eri yhteistyömuodoille.

Tavoite ja tehtävät

Valtakunnallisessa ristiinopiskelun hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, korkeakouluille yhteinen ristiinopiskelun malli ja järjestelmäkokonaisuus ja tietojärjestelmäratkaisu sen tukemiseksi. Hankkeella tuetaan hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 3 Nopeutetaan siirtymistä työelämään toteutumista. Kärkihankkeen tavoitteena on, että nuoret siirtyvät aiempaa nopeammin toiselta asteelta korkeakouluopintoihin ja opinnoista työelämään.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Virve Peltoniemi
virve.peltoniemi [at] tuni.fi