Hyppää pääsisältöön

Reitit koulusta työmarkkinakiinnittymiseen - valtateitä ja umpikujia

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Hankkeessa tarkastellaan nuorten reittejä koulutuksesta työmarkkinoille. Lähtökohtana tarkastelulle on Eläketurvakeskuksen kattavat rekisterit, joista löytyy tietoa niin työssäkäynnistä, tuloista, sosiaalietuuksista ja suoritetuista tutkinnoista. Pitkittäistutkimuksen näkökulman ja kehittyneiden tilastomenetelmien avulla on mahdollista kattavasti seurata nuorten työ- ja opiskelu-uria peruskoulun päättymisestä keski-iän kynnykselle. Erityistä huomiota hankkeessa on kiinnitetty opiskelun ja työn ulkopuolella oleviin nuoriin, koulutuksen merkitykseen ja perheellistymisen merkitykseen työurien kehityksessä.

Julkaisut

Saloniemi, A., Salonen, J., Nummi, T. & Virtanen, P. (2020). The diversity of transitions during early adulthood in the Finnish labour market. Journal of Youth StudiesDOI: 10.1080/13676261.2020.1776229.

Salonen, J., Virtanen, P. Lipiäinen, L., Nummi, T. & Saloniemi, A. (2014). Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1.

Saloniemi, A., Salonen, J., Lipiäinen, L., Nummi, T., Virtanen, P. (2013). Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista, Yhteiskuntapolitiikka 78 (4), 402-415.

Yhteyshenkilöt

Janne Salonen YTT Eläketurvakeskus - janne.salonen(at)etk.fi

Pekka Virtanen dosentti Tampereen yliopisto - pekka.virtanen(at)tuni.fi