Hyppää pääsisältöön

Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt: sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten toiminnasta sosiaalisen median peliyhteisöissä

Tampereen yliopisto

Hanke tutkii ongelmapelaamista ja sosiaalisen median käyttöä sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.

Tausta

Hanke keräsi YouGamble-kyselyn 15-25-vuotiailta suomalaisnuorilta (N=1200) maalis-huhtikuussa 2017. Rinnakkainen YouGamble Social Media -kysely (N=223) kerättiin huhti-kesäkuussa 2017 suomalaisilta sosiaalisen median sivustoilta. Alkuvuodesta 2018 kysely kerättiin 15-25-vuotiailta nuorilta myös Yhdysvalloista (N=1212) ja Etelä-Koreasta (N=1190). Kyselyt mittasivat muun muassa ongelmapelaamista, addiktiokäyttäytymistä, sosiaalisen median käyttöä, subjektiivista hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita.  

Lisäksi kysely sisälsi sosiaalipsykologisen vignette-koeasetelman. Tutkimuksen hypoteesit esirekisteröitiin Open Science Framework -tietokantaan maaliskuussa 2017.

Tavoite ja tehtävät

Nuorten rahapelaaminen on yleistynyt, ja nuoret ovat myös aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Hankkeen tavoitteena on analysoida, miten Internetin ryhmäilmiöt ja viestien sisällölliset ominaispiirteet vaikuttavat nuorten suhtautumiseen rahapeliaiheisiin Internet-sisältöihin. Hanke tuottaa arvokkaan ja uudenlaisen vertailuasetelman, joka auttaa ymmärtämään rahapelaamista myös laajemmassa kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimustiedosta on käytännön hyötyä rahapelaamista koskevassa päätöksenteossa sekä nuorten ongelmapelaamiseen liittyvässä tiedotus-, kasvatus- ja kuntoutustyössä.

Rahoituslähde

Alkoholitutkimussäätiö

Yhteyshenkilöt

Atte Oksanen

Sosiaalipsykologian professori

atte.oksanen [at] uta.fi

+358 50 318 7279