Hyppää pääsisältöön

Prosessien älykkäät digiohjausjärjestelmät - PRODI

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.9.2021–31.8.2023

Seuraavat konkreettiset tavoitteet ohjaavat hankkeen toteutusta:
Tavoite 1: TKI-ympäristöjen suunnittelu ja rakentaminen: TAMKin, TAU:n ja VTT:n hanketyöntekijät
suunnittelevat suorituspaikoille tehtävät infrahankinnat ja toteuttavat ne.
Tavoite 2: Ympäristöissä suoritettavat demonstraatiot: Jokaisella suorituspaikalla tehdään vähintään yksi
yleishyödyllinen prosessiautomaation mahdollisuuksia pk-sektorille esittelevä demonstraatio.
Demonstraatiot eivät kohdistu yksittäisille toimialoille tai yrityksille.
Tavoite 3: Ympäristöjen yhteistoiminnan kehittäminen: Kolmen eri suorituspaikan ympäristöjen
yhteistoiminnan tarkastelu sekä tekniseltä kannalta että TKI-toimenpiteiden kannalta tavalla, joka
muodostaa alueellisen innovaatioalustan.
Tavoite 4: Palvelumalli prosessiautomaation teknologiakehitystä ja TKI-toimintaa varten: Luodaan
dokumentaatio TKI-ympäristöistä ja niiden mahdollistamista testaus / ja eknologiakehitysmahdollisuuksista.
Järjestetään kolme tilaisuutta, joissa on mukana myös työpajatyyppistä toimintaa.
Tavoite 5: Prosessiautomaatioon liittyvien mahdollisuuksien ymmärryksen lisääminen pk-sektorilla
digitalisaatiota tukien.

Tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti Pirkanmaan pk-sektorille, mutta niillä
on laaja-alaisia hyödyntämismahdollisuuksia myös muualla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteena on muodostaa ja kehittää Pirkanmaalle prosessiautomaatioon liittyvä ja uutta
osaamiskeskittymää kokoava verkottunut TKI- ja pilottiympäristö TAMKin, TAU:n ja VTT:n tiloihin.
Hankkeessa pyritään toteuttamaan laaja-alaisia ja kattavia prosessiautomaation demonstraatiota ja
järjestetään pk-sektorille avoimia työpajoja ja seminaareja tiedonkeruuta ja yhteistoiminnan aitoa
kehittämistä varten. Kehittämishankkeeseen liittyy investointihanke.

Tulokset ovat seuraavat:
Tulos 1: Toimivat prosessiautomaation TKI-ympäristöt TAMKin, TAU:n ja VTT:n tiloihin.
Tulos 2: Esimerkkipilottien raportoinnit ja tulokset yritysten näkökulmasta esitettynä
Tulos 3: Yhtenäisen toimintaympäristön kuvaus, innovaatioalusta
Tulos 4: Roadmap prosessiautomaation mahdollisuuksista
Tulos 5: Sitoutunut yhteisö kehittämään prosessiautomaation alueellista TKI-toimintaa

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Vaikuttavuus

Tulokset ovat seuraavat:

Tulos 1: Toimivat prosessiautomaation TKI-ympäristöt TAMKin, TAU:n ja VTT:n tiloihin
Tulos 2: Esimerkkipilottien raportoinnit ja tulokset yritysten näkökulmasta esitettynä
Tulos 3: Yhtenäisen toimintaympäristön kuvaus, innovaatioalusta
Tulos 4: Roadmap prosessiautomaation mahdollisuuksista
Tulos 5: Sitoutunut yhteisö kehittämään prosessiautomaation alueellista TKI-toimintaa

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Partnerit

TAMPEREEN KORKEAKOULUSÄÄTIO SR (TAU), Teknologian tutkimuskeskus VTT

Yhteyshenkilöt

Outi Rask
outi.rask [at] tuni.fi

Outi Rask

lehtori
Teollisuusteknologia
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoiteouti.rask [at] tuni.fi
puhelinnumero+358406627571
TAMK Pääkampus
Outi Rask