Hyppää pääsisältöön

Podcast journalistisessa työssä – työkaluja äänimedian roolin ymmärtämiseen monimediaalisessa mediaympäristössä

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Podcast journalistisessa työssä – työkaluja äänimedian roolin ymmärtämiseen monimediaalisessa mediaympäristössä. 

Podcasteista on tullut suosittu mediaformaatti niin ammattilaisen, julkisten toimijoiden kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Podcastien suosio kuvastaa tämän päivän digitaalisen mediaympäristön piirteitä: tekstuaalisuudesta on siirrytty kuvan, äänen ja tekstien uusiin kompositioihin ja painopisteet ovat muuttuneet: ääni on  asettunut vahvasti visuaalisen ja kirjoitettuun tekstiin perustavan hahmottamistavan rinnalle. Ilmiön taustaa ja sen vaikutuksia on kuitenkin tutkittu vielä suhteellisen vähän. Hankkeessa tarkastellaankin mikä tekee podcastista erityisen mediamuodon ja mihin äänimedian vaikuttavuus perustuu. Hanketta johtaa Tarja Rautiainen-Keskustalo. Tutkijoina hankkeessa toimivat YTM Anna Eveliina Hänninen, FM Jasmina Kolehmainen, medianomi (AMK) Aapo Partanen ja medianomi (AMK) Mitja Virikko.

Rahoitus: Åkerlundin säätiö 

Projektin sivut: https://projects.tuni.fi/podcast-journalistisessa-tyossa