Hyppää pääsisältöön

PIRSSI - pirstaleiseen työelämään siirtyminen

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2019–31.8.2022

1. Luodaan toimintamalli, joka kokoaa yhteen hankkeeseen liittyvät toimijat (TAMK ja TAU) ja yhteistyötahot sekä selvennetään työmarkkinoiden kirjavia käytäntöjä, erityisesti itsensä työllistämisen näkökulmasta.
2. Luodaan korkea-asteelle työelämään siirtymistä tukeva koulutuskokonaisuus sekä pilotoidaan ja arvioidaan se.
3. Viritetään asiantunijakeskustelua työelämän uusista työllistymisen muodoista ja sen vaikutuksista sekä luodaan keskustelufoorumi, jossa kohtaavat koulutuksen järjestäjät, opiskelijat ja työelämän edustajat.
4. Kuvataan toimintamalli, koulutuskokonaisuus, pilotoidut ja korkeakouluyhteisön käytäntöön integroituvat toimintakäytännöt.

Tavoite ja tehtävät

PIRSSI-hankkeen tavoitteena on siirtymävaiheessa olevien korkea-asteen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen selkeyttämällä heidän kokonaisnäkemystään pirstaleisesta työelämästä. Työmarkkinoille on muodostunut työsuhteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi erilaisia itsensä työllistämisen muotoja, kuten esimerkiksi freelance-työ, apurahalla työskentely ja toimeksiantosuhteet. Työmarkkinoille siirtymävaiheessa olevalle korkeakouluopiskelijalle itsensä työllistäminen voi olla mahdollisuus. Välivaiheessa opiskelija voi toimia lyhytkestoisena yrittäjänä (”kevytyrittäjänä”), kartuttaa työkokemustaan, harjaantua yrittäjänä ja luoda oman alansa asiakaskuntaa.
Hankkeessa luodaan toimintamalli yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa ja toimintamallin pohjalta koulutuskokonaisuus työelämäprojekteineen. Asiantuntijaverkostoon kuuluvat TE-toimiston, Verohallinnon, ammattiliittojen, laskutuspalvelu- ja rekrytointiyritysten sekä eri ammattialojen opettajien ja opiskelijoiden edustajia.
PIRSSI-hanke on Tampereen korkeakouluyhteisön usean eri koulutusohjelman yhteishanke. Mukana hankkeessa ovat Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) rakennusarkkitehtien, media-alan ja musiikin koulutukset sekä Tampereen yliopistosta (TAU) arkkitehtuurin, journalismin, kääntäjien, tulkkien ja näyttelijäntyön koulutukset.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Antti Haapio
antti.haapio [at] tuni.fi