Hyppää pääsisältöön

Osaamisesta menestykseen! - Osaamisen ja osaavan työvoiman kehittäminen

Tampereen yliopisto
1.1.2019–31.12.2021

Hanke vastaa uudella tavalla työelämän tarpeiden tunnistamiseen ja yksilöiden osaamisprofiilin vahvistamiseen tekoälyn avulla. Tekoälyn avulla voidaan entistä nopeammin ja tarkemmin yksilöidä erilaiset osaamistarpeet, jopa heikosti havaittavat, tulevaisuuden tarpeet. Toisaalta tekoäly mahdollistaa koulutustarjonnan laajemman ja yksilöllisemmän kohdentamisen.


 

Vipuvoimaa EU:lta -logo.Euroopan unioni lippulogo

Tausta

Tavoitteena on luoda Pirkanmaan alueelle orgaaninen oppimisen ekosysteemi/alusta, joka on joustava ja nopea ja joka auttaa niin yrityksiä, näiden työntekijöitä kuin itsensä työllistäviä ja työttömiä työnhakijoita ylläpitämään omaa osaamistaan ja ennakoimaan tulevat osaamistarpeet.

Haetaan yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka kehittävät ja tuottavat tekoälypalvelun, jonka avulla tunnistetaan työelämän osaamistarpeita ja yksilöiden koulutustarpeita. Näin pyritään luomaan ja tarjoamaan työelämätarpeita vastaavia koulutusmoduuleita dynaamisesti joko olemassa olevaa koulutustarjontaa hyödyntäen tai uusia oppimismoduuleita kehittämällä

Koulutustarveanalyysiä tehdään samanaikaisesti yhtäältä fokusryhmien kanssa ja toisaalta tekoälyä soveltaen. Fokusryhmätyöskentelyssä on tarkoitus koota yhteen osaamistarpeet osallistujien näkökulmasta. 
Rinnan fokusryhmien, osaamistarpeita kartoitetaan ja analysoidaan tekoälyä soveltaen. Tässä tietolähteinä toimivat erilaiset julkiset lähteet kuten työpaikkailmoitukset, avoimien työpaikkojen määrittelyt sekä muu eksplisiittisessä muodossa oleva määrämuotoinen informaatio.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on rakentaa digitaalinen alusta johon yo. tekoälyominaisuus liittetään sovellusrajapinnalla saumattomasti. Alustaan tulee käytättäjäliittymiksi

  • yritysnäkymä, jolla yritykset voivat antaa järjestelmään strukturoidusti syötettä osaamistarpeestaan
  • yksilönäkymä, jonka avulla henkilö voi reflektoida omaa osaamistaan työelämän tarpeisiin sekä etsiä sopivia koulutuksia, mm. akateemisia moduuleja tai täydennyskursseja sekä
  • koulutuksen tarjoajan näkymä, jossa voi tarkastella osaamisen kehittämisen tarpeita että mahdollisesti potentiaaliasia koulutukseen osallistujia.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Yritysyhteistyöstä on sovittu seuraavien yritysten kanssa (tilanne 25.1.2019):
BearIT Oy
Cloubi Oy
Eduix Oy
MFiles Oy
Mindpolis Oy
Intopalo Oy
Netum Oy
Teachergaming Oy
WordDive Oy