Projekti

Oppimiskylä

Oppimiskylän pedagogisen mallin luominen Hiedanrannan alueen ja ammatillisen koulutuksen tarpeisiin

Tavoite ja tehtävät

Uudenlaisen konseptin, pedagogisen mallin kehittäminen Hiedanrannan kehittyvään kaupunginosaan. Kehitettävän malli nimi on Oppimiskylä. Mallin kehittämisessä otetaan huomioon palkittu Yrityskylä -konsepti, ja sovelletaan se ammatillisen koulutuksen kontekstiin sopivaksi. Hankkeessa koulutetaan alueen toimijat mallin toteuttamiseen.

Hankkeessa kehitettävä malli on lähtökohta oppimisympäristössä toimimiselle. Pedagogisessa mallissa toimintaan sisällytetään myös yrittäjyyskasvatus ja opiskelijoiden yrittäjyysmentorointi. Malli kehitetään palvelemaan myös kohderyhmiä, joita normaalit, jo olemassa olevat tavat toteuttaa reformin mukaista toimintaa ei palvele.
Lisäksi Oppimiskylä tulee tarjoamaan paikan, jossa pystytään tukemaan haastavassa työmarkkina-asemassa olevia kohderyhmiä kiinnittymään paremmin koulutukseen ja työelämään hyödyntämällä vertaistoimintaa ja alueen työyhteisöjä. Toiminnan avulla voimaannutetaan asiakkaita ja motivoidaan sekä tuetaan löytämään oma työllistymispolku. Konkreettisena tavoitteena on luoda koulutuspolkua kuntouttavasta työtoiminnasta tutkinnon osan tai kokonaisen tutkinnon kautta työelämään tai yrittäjyyteen.

Pedagogisen mallin laadun toteutuminen on varmistettu hankkeen TAMK:n toteuttaman osatoteutuksen avulla. TAMKin Pedagogiset ratkaisut -yksikkö vastaa yhdessä päätoimijan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa Oppimiskylään liittyvän pedagogisen mallin kehittämisestä ja dokumentoinnista, fasilitoi alueella tapahtuvaa pedagogista kehittämistä ja varmistaa laatua koko hankkeen pedagogisessa toiminnassa.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Teemu Kalliomäki
teemu.kalliomaki [at] tuni.fi