Hyppää pääsisältöön

Oppijan oikeus - opettajan taito

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.10.2018–30.9.2021

Tavoitteet ovat seuraavat:
- Tuottaa tutkimusperustaisesti tietoa opettajankoulutuksen kyvystä vastata haasteeseen erityisen tuen ohjauksen ja
uraohjauksen riittävyydestä ja laadusta.
- Kehittää erityisopettajankoulutusta tukemaan erityisopettajia erityisen tuen järjestämisessä ja konsultoivassa roolissa.
- Kehittää opettajankoulutusta tukemaan aineenopettajien, yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten opettajien
ohjausosaamista tukea tarvitseville opiskelijoille.
- Kehittää opettajankoulutusta tukemaan opinto-ohjaajien ja opettajien monialaista ohjausosaamista; määritellä
uraohjauksen osaaminen koulutusten jatkumossa.
- Kehittää ruotsinkielistä opettajankoulutusta tukemaan opettajia erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen kysymyksissä.
- Tuottaa opettajankoulutuksiin yhteistä tarjontaa.
- Tukea toisen asteen oppilaitoksia uudenlaisen toimintakulttuurin ja kumppanuuksien rakentamisessa.
- Tukea opettajien kansainvälistymis- ja työelämäyhteistyön taitoja painottuen tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeisiin.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeella vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja
ammatillisen koulutuksen reformista. Hankkeessa näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja
ohjausta. Opettajankoulutuksen kehittämisen kohteena ovat mm. opetussuunnitelmat, yhteinen opintotarjonta, monialainen ohjaus, opettajien arviointiosaaminen sekä uudenlaisten oppilaitoskumppanuuksien rakentaminen ja kansainvälisyys- ja työelämätaitojen vaihvistaminen. Hanke toteutetaan yhteishankkeena kaikkien ammatillisten opettajankoulutusten ja Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistojen kanssa.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Partnerit

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Minna Seppälä
minna.seppala [at] tuni.fi