Projekti

Opettajaksi Suomeen OSU

Hanke kohdistuu jatkuvassa oppimisessa aliedustettuun ryhmään, maahanmuuttajiin. Hanke lisää heidän osallistumista koulutukseen ja tukee työllistymisvalmiuksiaan opetus- ja ohjausalalle.

Kokeillaan rinnastamispäätöksen omaaville opettajille erillishaulla omaa polkua täydentävien opintojen suorittamiseen AOKK:ssa. Kehitetään täydentäviin opintoihin hakeutuvien ja niitä tekevien opinto- ja uraohjausta sekä itse opintoja niin, että ne johtavat nykyistä paremmin työllistymiseen. Tavoitteena on kehittää AOKKien valtakunnallista hakuprosessia niin, että rinnastamispäätöksen omaavat pääsevät jatkossa sujuvammin suorittamaan täydentäviä opintojaan esim. oman hakuryhmän kautta.

Hanke kohdistuu jatkuvassa oppimisessa aliedustettuun ryhmään, maahanmuuttajiin. Hanke lisää heidän osallistumista koulutukseen ja tukee työllistymisvalmiuksiaan opetus- ja ohjausalalle.

Kokeillaan rinnastamispäätöksen omaaville opettajille erillishaulla omaa polkua täydentävien opintojen suorittamiseen AOKK:ssa. Kehitetään täydentäviin opintoihin hakeutuvien ja niitä tekevien opinto- ja uraohjausta sekä itse opintoja niin, että ne johtavat nykyistä paremmin työllistymiseen. Tavoitteena on kehittää AOKKien valtakunnallista hakuprosessia niin, että rinnastamispäätöksen omaavat pääsevät jatkossa sujuvammin suorittamaan täydentäviä opintojaan esim. oman hakuryhmän kautta.

Täydentävissä opinnoissa rakennetaan osallistujille henkilökohtaiset, työelämälähtöiset polut, joissa painotetaan suomen kieltä, työharjoittelua ja verkostojen rakentamista. Kehitetään ja kokeillaan valmistuneille opettajille tehostettua uraohjausta ja työelämään saattamista verkostoyhteistyönä.

Tavoite ja tehtävät

Hanke parantaa maahanmuuttajataustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opintoihin ja koulutettujen opettajien
työllistymisvalmiuksia. Ehdollisen rinnastamispäätöksen omaaville kokeillaan erillishakua yksilöllisiin täydentäviin
opintoihin. Kohderyhmän työllistymistä tuetaan kielitaidon vahvistamisen, uraohjauksen, harjoittelun ja verkostojen
rakentamisen keinoin. Kehitetään ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakuprosessia niin, että maahanmuuttajien pääsy opintoihin sujuvoituisi jatkossa.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Yhteyshenkilöt

Seppo Janhonen
seppo.janhonen [at] tuni.fi