Hyppää pääsisältöön

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2020–31.8.2021

Kehittää ja mallintaa korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin.

Tavoite ja tehtävät

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Siksi ohjauksellisten toimintapojen ja menetelmien kehittäminen entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua. Hankkeen uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä.

Ohjaus tulevaisuudentyöhön –hankkeen tavoitteena on:
1.Kehittää ja mallintaa korkeakouluyhteistyönä korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin
2.Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia
3.Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista korkeakoulukentällä
4.Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti
5.Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa sekä hyödyntää sitä. uraohjauksen kehittämis- ja mallintamistyössä.
6.Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta
7.Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja
ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi.

Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä. Teemat ovat: 1) Rakenteet ja mallit tulevaisuuden työhön ohjaamisessa: uraohjauksen mallien ja rakenteiden vahvistaminen korkeakouluissa, 2)Tulevaisuuden työhön ohjaaminen: uraohjaustaitojen vahvistaminen korkeakouluissa, sekä 3) Korkeakouluverkoston koordinointi ja yhteistyön vahvistaminen, osahankkeiden hyvien käytänteiden kokoaminen ja tulosten valtakunnallinen levittäminen.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Outi Rantanen
outi.rantanen [at] tuni.fi