Hyppää pääsisältöön

ODIN -projekti

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2021–31.12.2024
KärkialueTekniikka

Euroopan Horisontti 2020 tutkimusohjelmasta rahoituksen saaneen ODIN-hankkeen tavoitteena on demonstroida modernien robotisoitujen tuotantojärjestelmien käyttökelpoisuus ja niiden soveltuvuus tehokkaaseen ja kestävään tuotantoon.

Projektin toteutuksesta Tampereen yliopiston osalta vastaa Tuotantotekniikan tutkimusryhmä.

ODIN project partner logos

Tausta

Robottien käyttöönottoa piensarjatuotannossa ja vaihtelevissa tuotantoympäristöissä rajoittaa voimakkaasti integraation ja käyttöönoton monimutkaisuus, joka syrjäyttää teknologian mukanaan tuomat suorituskykyedut. Jotta robotit voitaisiin  hyväksyä kattavasti eri tuotantoteollisuuden aloilla, tarvitaan pitäviä todisteita siitä, että robotit voivat toimia avoimella, modulaarisella ja skaalautuvalla tavalla.

ODIN pyrkii täyttämään tämän aukon tuottamalla tutkimustuloksia ja siirtämällä käytäntöön uusinta uraauurtavaa tekniikkaa seuraavilla aloilla: a) yhteistyörobotiikka ja yhteistyörobotiikkaa hyödyntävät työpisteet b) autonominen robotiikka ja tekoälypohjainen tehtävien suunnittelu c) mobiilirobotit ja uudelleen konfiguroitavat työkalut, d) digitaaliset kaksoset ja virtuaalinen käyttöönotto ja e) Palvelusuuntautuneen arkkitehtuurin käyttö robotiikan integroinnissa ja tiedonsiirtossa.

Tavoite ja tehtävät

ODIN:n visio on "osoittaa, että uudet robottipohjaiset tuotantojärjestelmät eivät ole vain teknisesti toteuttamiskelpoisia, vaan myös tehokkaita ja kestäviä, jotta ne voidaan ottaa heti käyttöön tehtaissa"

ODIN saavuttaa tämän vision toteuttamalla pilotteja, jotka koostuvat seuraavista komponenteista:

    Avoin komponentti (OC): Pienimuotoinen pilotti toteutus, joka mahdollistaa uuden teknologian kehittämisen, integroinnin ja testaamisen.
    Digitaalikomponentti (DC): Pilotin virtuaalitoteutus, joka toteuttaa sen tarkan digitaalisen kaksosen, ja joka mahdollistaa varsinaisen pilotin käyttöönoton, validoinnin ja ohjauksen.
    Teollinen komponentti (IC): Pilotin täysimittainen esiintymä, joka integroi yhteen laitteisto- ja ohjelmisto moduulit avoimista ja digitaalisista komponenteista ja toimii todellisessa tuotantoympäristössä.
    Networked Component (IC): Integraatioarkkitehtuuri, jossa on avoimet rajapinnat, ja joka mahdollistaa robottien ja ohjausjärjestelmien välisen tiedonsiirron turvallisilla tavoilla.

ODIN:n tuloksia demonstroidaan kolmessa suuren mittakaavan pilotissa auto-, kodinkone- ja ilmailualoilla.

Rahoituslähde

ODIN-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No. 101017141 mukaisesti.

Koordinoiva organisaatio

LMS, University of Patras, Kreikka

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

LMS University of Patras, Greece
Tampere University, Finland
Visual Components, Finland
Tecnalia, Spain
KTH, Sweden
Comau, Italy
Pilz, Spain
Roboception, Germany
Intrasoft, Luxembourg
S21Sec, Spain
Automotive Intelligence Center AIC, Spain
DGH, Spain
PSA Automobiles, France
Aerotecnic, Spain
Whirlpool Emea, Italy