Hyppää pääsisältöön

Musiikkiagenttikoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.1.2024–30.6.2025

Tavoite 1 Osaamistarvekartoitus
Alan keskeisten osaamistarpeiden selvitys ajantasaisen ja myös tulevaisuuden osaamistarpeet huomioivan ammattiosaamisen varmistamiseksi (ks. esim. Luovien alojen tiekartta 2020). Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista, koko alaa edistävää tietoa ohjelmamyyjie ja ohjelmatoimistojen kehittämistarpeista, jotta elävän musiikin kasvuedellytykset palaavat koronaa edeltävälle ajalle.

Tavoite 2 Koulutuksen suunnittelu ja pilotointi
Hankkeen tavoitteena suunnitella ja pilotoida täydennyskoulutuskokonaisuus ohjelmatoimistoalan toimijoille. Tavoitteena on kouluttaa vähintään 10 uutta ohjelmamyyjää toimimaan jo alalla oleviin suomalaisiin ohjelmatoimistoihin tai toimimaan itsenäisinä yrittäjinä alalla. Hankkeen tavoite on myös syventää jo alalla toimivien ohjelmatoimistojen työntekijöiden osaamista räätälöidyn koulutuskokonaisuuden kautta, joka suunnitellaan tunnistettujen osaamistarpeiden pohjalta. Koulutuspakettia voidaan hyödyntää pilotin jälken esim. alan täydennyskouluksessa.
Alatavoitteena on lisätä henkilöstöjohtamisosaamista sekä lisätä alan vetovoimaa työnohjauksen kautta.

Tavoite ja tehtävät

Musiikkiagenttikoulutus-hankkeessa koulutetaan suomalaisia ohjelmatoimistojen työntekijöitä ja uusia ohjelmamyyjiä toimimaan kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Covid-19 pandemian vuoksi alalle syntyi ammattinsa osaavista ohjelmamyyjistä puute. Useat alalla toimineet suomalaiset agentit lopettivat toimintansa ammatissa tai hakeutuivat toisiin tehtäviin. Ohjelmatoimistojen liitto käsitteli aihetta alkuvuodesta 2023 ja ryhtyi etsimään mahdollisuutta kouluttaa alalle lisää ohjelmamyyjiä, ja samanaikaisesti päivittää ja laajentaa alalla työskentelevien ohjelmamyyjien ja tapahtuma tuottajien ammattitaitoa ja osaamista yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää ohjelmatoimisto-alan tämän hetkiset ja
tulevat osaamistarpeet sekä suunnitella ja pilotoida kartoituksen tulosten pohjalta alan täydennyskoulutus. Hankkeessa koulutus järjestetään alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti uusien ohjelmamyyjien osalta:

- Vuoden 2024 aikana helmikuusta lähtien yhteensä yhdeksän lähiopetuspäivää Tampereella.
- Noin viikko tai kaksi lähiopetuspäivän jälkeen työnohjaus pienryhmissä toteutetaan pääosin verkossa.
- Työnohjaus liittyy työharjoitteluun, jonka koulutettava voi suorittaa suomalaisessa ohjelmatoimistossa tai useammassa ohjelmatoimistossa tai oman ammatinharjoittajan roolissa. Näiden opetusten lisäksi koulutettavat osallistuvat musiikkikonferensseihin Seinäjoella, Tallinnassa ja Tampereella. Nämä tapahtumat ovat tärkeitä ennenkaikkea verkostoitumisen takia. Viimeinen koulutukseen liittyvä konferenssi on helmikuussa 2025 Seinäjoella.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan osaamistarvekartoituksen tulosten perusteella koulutusta myös jo nyt ohjelmatoimistoissa työskenteleville. Koulutussisällöt liittyvät johtamis- ja rekrytointiosaamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen joko lähiopetuksena tai verkon välityksellä maaliskuusta 2024 joulukuulle 2024. Hankkeen tuloksena syntyy raportti ohjelmatoimisto- alan kehittämistarpeista sekä hankkeessa kertaalleen pilotoitu täydennyskoulutuskokonaisuus alan toimijoille. Tulokset tulevat olemaan jatkossa kaikkien alan toimijoiden käytössä ja niitä levitetään alan verkostoissa, tapahtumissa ja julkaisuissa.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja yhteistyössä on tiiviisti mukana Ohjelmatoimistojen liitto SOA ry sekä muut alan toimijat.

Rahoituslähde

ESR+ Euroopan sosiaalirahasto 2021-2027

Yhteyshenkilöt

Harri Karvinen
harri.karvinen [at] tuni.fi