Hyppää pääsisältöön

Monikanavaiset, interaktiiviset ja pelillistetyt kieltenopetuskonseptit

Monitieteisessä väitöskirjaprojektissa kehitetään multimodaalisia, pelillisiä, kokemuksellisia, holistisia, toiminnallisia-ja yhteistoiminnallisia verkkokonsepteja vieraan kielen opetukseen.   Keskeinen tavoite on löytää keinoja tukea oppijoita erilaisten digitaalisten oppimisalustojen, kuten sosiaalisen median alustojen, videokonferenssien, informaalien pelien (kuten Minecraft) ja pelillistettyjen oppimisympäristöjen avulla. Jälkimmäisiin kuuluvat muun muassa Berlin Kompass ja CityCompass, jotka Pihkala-Posti kehitti yhteistyössä TAUCHIn (Tampere Unit for Computer-Human Interaction) kanssa projekteissa Active Learning Spaces ja Digital Services.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja edistää oppijoiden kirjallisia ja suullisia vieraan kielen taitoja sekä vahvistaa oppijan autonomiaa, toimijuutta ja oppijoiden yhteistyötä interaktivisten digitaalisten oppimisympäristöjen avulla.

Hankkeen laajempi tavoite on valmistaa oppijoita autenttista, kulttuurienvälistä kommunikointia varten. Tutkimuksen lähestymistavat ovat pääasiassa kvalitatiivisia, ja sisältävät dialogista hermeneutiikkaa yhdistettynä toiminta- ja design-tutkimukseen.

Rahoituslähde

Business Finland

Tampereen yliopiston tiederahasto

Emil Öhmannin säätiö

Emil Aaltosen säätiö

Tampereen kaupungin tiederahasto

Koordinoiva organisaatio

PLURAL

TuniCRIS

Yhteyshenkilöt

Väitöskirjatutkija

Laura Pihkala-Posti

Laura.Pihkala-Posti [at] tuni.fi

+358 50 5304 188