Hyppää pääsisältöön

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.1.2021–31.12.2021

Tavoite ja tehtävät

Hanke vastaa COVID-19-epidemian tuoman yhteiskunnallisen tilanteen vaatimuksiin:
1. Tuottamalla soten tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun erikoistumiskoulutuksen (erko). Erkolla saavutetaan uudenlaista työelämässä tarvittavaa monialaista osaamista ajankohtaiseen soten palvelurakenneuudistamiseen.
2. Levittämällä yhteistyökumppaniorganisaatioihin erkon kehittämistehtävien avulla sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun liittyvää osaamista sekä lisäämällä työyhteisöjen tietoisuutta avoimista olemassa olevista oppimateriaaleista. Samalla sotedigi-osaamisen kehittyminen mahdollistuu myös työyhteisön jäsenillä, jotka eivät osallistu erkoon.
3. Edistämällä työyhteisöjen henkilöstön sotedigi-osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehittämällä osaamismerkkijärjestelmä osaamisen johtamisen tueksi.

UUDO- hankkeessa on määritetty 12 osaamisalueen mukaisesti sotedigiosaamista, joiden perusteella UUDO-hankkeessa toteutetaan ”Monialainen osaaminen soten digitalisaatiossa” erikoistumiskoulutus (30 op). UUDO-hankkeessa hyödynnetään myös konsortion aikaisemmin tuottamaa avointa oppimateriaalia, jota muokataan erkoon. Koulutuksen laaja toteuttajaverkosto toteuttaa koulutuksen valtakunnallisesti huomioiden alueelliset erityispiirteet. Erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmasta työstetään konsortion yhteistyönä toteutussuunnitelma, jonka tavoitteena on mahdollistaa joustavat opinnot, etänä tai hybridinä, eri aloilta ja eri työllisyystilanteesta tuleville opiskelijoille. Opetussuunnitelma muodostuu mm. seuraavista sisältöalueista: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut, tiedonhallinta, palvelumuotoilu ja opiskelijan tarpeista lähtöisin olevat vapaavalintaiset sisällöt ja työelämälähtöinen kehittämistehtävä.  Koulutusorganisaatiot tarjoavat opiskelijoille ohjausta ja tukea sopivien sisältöjen suunnittelussa. Henkilökohtainen HOPS-suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan ja korkeakoulujen tukipalvelujen kanssa. Työttömille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella kuudessa kuukaudessa. Lisäksi opiskelijan ja työelämän kanssa sovitaan yhdessä työelämään integroituvista kehittämistehtävistä. Opiskelijoita tuetaan myös yrittäjyyspolulle eri amk:ien yrittäjyyspalvelujen mukaisesti.

Kohderyhmänä ovat soten digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat ammattilaiset, jotka ovat 1) työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä 2) muiden alojen, esim. muotoilun tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, 3) edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai 4) työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Kersti Jääskeläinen
kersti.jaaskelainen [at] tuni.fi