Projekti

Mitigating COVID Together: Enhancing Capacities of Academics and Students in Virtual Learning and Teaching Spaces

Hankkeessa tavoitellaan parempaa virtuaalista oppimista ja opetusta digipedagogisia valmiuksia kehittämällä.

Tavoite ja tehtävät

COVID-pandemia on rajoittanut kasvokkain tapahtuvan oppimisen ja kansainvälisten vaihtojen mahdollisuuksia korkeakouluissa. Korkeakoulut yrittävät vastata haasteeseen tarjoamalla opetuksensa kokonaan tai osittain etänä. Vaikka olemassa olevat teknologiat mahdollistavat jo monipuolisen virtuaalisen opetuksen, haasteeksi muodostuu usein teknologian käyttäminen ja soveltaminen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Virtuaalisten oppimisympäristöjen ja opetustilanteiden tulisi olla laadukkaita, kiinnostavia, osallistavia ja turvallisia kaikille osallistujille. Uusien sovellusten ja tekniikoiden kehittämisen sijaan sekä opetushenkilöstön että opiskelijoiden digitaitoja tulisi kehittää näistä lähtökohdista käsin. Puutteet opettajien ja ohjaajien digitaalisissa taidoissa voivat vaikuttaa negatiivisesti myös opiskelijan kokemaan omistajuuteen omista opinnoistaan (ks. Student Agency -käsite, OECD Future of Education and Skills 2030).  

Projektissa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin mm.
•     ottamalla opiskelijat vahvasti mukaan kehittämään ja innovoimaan ratkaisuja omalla asiantuntemuksellaan,  
•     vahvistamalla yhteistyötä ja vuorovaikutusta paitsi projektikumppaneiden myös eri toimintojen, kuten kansainvälisten palvelujen, IT-palvelujen, tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen palveluiden välillä,
•     kehittämällä opetusta ja oppimista innovatiivisessa oppimisyhteisössä, Professional Learning Communityssa.

Projektissa toteutetaan 1) kuuden viikon mittainen Learning Lab Summer, jossa partnerikorkeakoulujen opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä ratkaisuja virtuaalisen opetuksen ja oppimisen käytännön haasteisiin, 2) virtuaalisen kansainvälisen vaihto-ohjelmapilotin arviointi, 3) pedagoginen työkalupaketti digitaalisen oppimisen tueksi 4) kaikille korkeakoulun ja oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille avoin oppimisyhteisö, Professional Learning Community sekä 5) yhteisön virtuaalisen alustan suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Susanna Saarinen
susanna.saarinen [at] tuni.fi