Hyppää pääsisältöön

Mineraalisten rakennusmateriaalien tekniset ominaisuudet

Mineraalisten rakennusmateriaalien teknisten ominaisuuksien selvittäminen materiaalien erilaisten käyttökohteiden näkökulmasta on ollut yksi keskeinen tutkimusryhmän toiminnan painopistealue jo yli 20 vuoden ajan. Pitkäjänteisen tutkimustyön myötä ryhmän käyttöön on varustettu selkeästi Suomen monipuolisimmat valmiudet erilaisten maa- ja kiviainesperäisten materiaalien sekä tiilten ja erilaisten uusiomaarakennusmateriaalien ominaisuuksien tutkimiseen mikroskooppimittakaavasta aina todellisissa infrarakenteissa käytettävien maarakennusmateriaalien teknisten ominaisuuksien mittaamiseen saakka.

Tausta

Tutkimusteema on ollut yksi maarakenteisiin liittyvän tutkimustyön tukijaloista jo 1990-luvulta lähtien. Määrätietoisen työn tuloksena tutkimusvalmiuksia on parannettu vaiheittain kulloistenkin tietotarpeitten painottamana. Merkittävä osa keskeisistä tutkimuslaitteista on kehitetty ja rakennettu itse, mutta osa tutkimuslaitteista on myös ostettu. Yhteistyökumppaneina tässä työssä ovat olleet lukuisat suomalaiset infrarakentamisen alan toimijat, joista esimerkkeinä mainittakoon Väylävirasto, Suomen Erityisjäte Oy, monet suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet sekä Posiva Oy.

Tavoite ja tehtävät

Sekä maaperälle että maaperästä otetuilla materiaaleilla tapahtuvalle rakentamiselle on tunnusomaista, että jokaisen rakennushankkeen olosuhteet ovat yksilölliset. Tästä aiheutuu kehitys- ja ylläpitotarve monimaisille tutkimusmenetelmille, joilla kohdekohtaisen suunnittelun lähtötietona olevat materiaalien ominaisuudet pystytään määrittämään ja luokittelemaan riittävän tarkasti. Tässä tarvittavien menetelmien ja osaamisten kirjo on mittava, koska maarakennusmateriaalien oleelliset tekniset ominaisuudet taas riippuvat aina rakenteen käyttötarkoituksesta, on se sitten esim. rakennuksen perustus, tie, katu, rata, kaatopaikka, ydinjätteen loppusijoitustunneli, liikuntapaikan rakennekerros tai virkistysalueen viherrakenne.

Koordinoiva organisaatio

Research Group on Earth, Foundation Engineering and Railway Structures

Yhteyshenkilöt

Pauli Kolisoja

Professori

pauli.kolisoja [at] tuni.fi

+358 40 585 1025