Hyppää pääsisältöön

Medioituminen ja päätöksenteko (MeGo)

Hankkeessa tutkitaan päätöksenteon ja mediajulkisuuden suhdetta selvittämällä miten mediajulkisuus otetaan päätöksenteossa huomioon ja miten mediajulkisuus mahdollisesti vaikuttaa päätöksenteon osallisten valtasuhteisiin.  

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti työmarkkinapolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa. Kummaltakin politiikkalohkolta valitaan esimerkkitapauksia, joista tehdään tapaustutkimuksia. Empiirisen työn lisäksi hankkeessa kehitetään median ja päätöksenteon suhdetta koskevaa teoreettista ja metodista käsitteistöä.

Tausta

Hanke käynnistyi 2015 ja se päättyy 2019. Hanke on julkaisut kesäkuun loppuun 2018 mennessä seuraavat artikkelit:  

Kumpu, Ville (2018) Järki vai särki? Työ ja ympäristö kamppailussa Lievestuoreen sellutehtaasta keväällä 1971. Media & Viestintä 41:1, 29-50.  

Reunanen, Esa (2017) Kiristystä vai kilpailukykyä? Auktoriteettiperformanssit ja strategiset kertomukset neuvotteluissa "yhteiskuntasopimuksesta". Politiikka 59:2, 96-113.  

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa (2016) Changing Power of Journalism: The Two Phases of Mediatization. Communication Theory 26:4, 369-388.

Tavoite ja tehtävät

Yleisesti oletetaan, että mediajulkisuudella on paljonkin merkitystä politiikan agendalle ja päätöksentekijöiden valtasuhteille. On kuitenkin epäselvää, missä määrin ja millaisten ehtojen vallitessa tämä oletus pitää paikkansa. Ei myöskään ole selvyyttä siitä, millä tavoin media tarkkaan ottaen vaikuttaa päätöksentekoon.  

Parempi ymmärrys näistä kysymyksistä parantaa kykyä tunnistaa yhteiskunnallista vallankäyttöä ja ymmärtää mekanismeja, joilla vallankäyttöön mahdollisesti voi vaikuttaa. Hanke tuottaa tietoa mediaa, demokratiaa ja poliittisen vallan käyttöä koskevan julkisen keskustelun tarpeisiin.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Risto Kunelius

Professori

risto.kunelius [at] uta.fi

+358 40 190 4085

 

Esa Reunanen

Yliopistotutkija

esa.reunanen [at] uta.fi

+358 50 318 5943