Hyppää pääsisältöön

Linja 20

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2020–31.8.2023

Hankkeen tuloksena:
- 400 kohderyhmään kuuluvaa nuorta on tavoitettu ja he ovat saaneet tietoa siitä, että heistä välitetään ja heille on
olemassa apua
- 240 nuorta on osallistunut toimintaan ja heistä vähintään 85 % on kokenut hyvinvointinsa ja toimintakykynsä
kohentuneen
- Osallistujien työ- ja toimintakyky sekä osallisuuden kokemus on vahvistunut mitattavasti
- 120 osallistujaa on edennyt kuntouttaviin palveluihin tai koulutus- ja työllisyyspoluille
- 20 osallistujaa on kokenut, että ajatukset itsen tai toisten vahingoittamisesta ovat selkeästi vähentyneet
- 20 nuorta on koulutettu vertaismentoriksi, ja toiminta on mallinnettu ja juurrutettu kaupungin ja järjestöjen yhteiselle alustalle
- Kerätyn ja analysoidun tiedon pohjalta on luotu monitoimijainen palvelupolku syrjään jääneiden nuorten
tavoittamiseen ja verkostot ovat oppineet uuden toimintatavan mukaisen työskentelyotteen
- Tietoisuus syrjäytymisen teemoista on lisääntynyt ja avun hakeminen sekä vastaanottaminen on nuorilla helpottunut

Hankkeen vaikutuksena työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt kaakkoisella
palvelualueella. Nuorten kanssa työskentelevät toimijat ovat saaneet käyttöönsä uudenlaisia ratkaisuja tai lisäarvoa
olemassa oleviin palveluihinsa. Kunnan ja järjestöjen yhteistyö on lisääntynyt. Yhteisöllisyys ja turvallisuudentunne on lisääntynyt Kaakkoisella palvelualueella. Pitkällä aikavälillä pystytään katkaisemaan syrjäytymiskehitystä sekä
ennaltaehkäisemään ylisukupolvisen huono-osaisuuden periytymistä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on löytää palvelujärjestelmästä tipahtaneita 18-29-vuotiaita tamperelaisia nuoria (erityisesti 25-29-vuotiaat miehet) ja kehittää toimintatapoja heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistamiseksi. Kohderyhmä ei opiskele, ei käy töissä, ei ole suorittamassa asevelvollisuutta, eikä ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. He kärsivät hoitamattomista ja pitkittyneistä mielenterveys- ja päihdeongelmista, joita pahentavat yksinäisyys ja arjen hallinnan puutteet.
Hanke kehittää uusia työtapoja kohderyhmän löytämiseksi, voimavaraistaa nuoria yksilöllisesti ja pienryhmissä
yhteisö- ja luovien menetelmien avulla, ennaltaehkäisee radikalisoitumista, kehittää mentorointimalleja, rakentaa
vaikuttavuutta, sekä edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asemaa nostamalla ilmiön julkiseen keskusteluun.
Hankkeen toteuttavat TampereMissio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Tampereen ammattikorkeakoulu
yhteistyössä Tampereen kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Partnerit

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK), TampereMissio ry, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Yhteyshenkilöt

Juha Santala
juha.santala [at] tuni.fi