Hyppää pääsisältöön

Learning ICT Supported Nursing for Self-Management of Patients - Diginurse

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2017–31.12.2020


Projektin tavoitteena on luoda yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa DigiNurse-malli hoitotyön koulutukseen. Se on geneerinen malli, joka sisältää organisatoriset, opetukselliset ja ammatilliset elementit opiskelijoiden digitaalisen pätevyyden kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on myös kehittää yhteistyössä globaali, digitaalinen yhteisö kehittämään potilaiden hoitoa itsehoidon näkökulmasta.            

Tavoite ja tehtävät

Terveydenhuollossa tarvitaan uudenlaisia keinoja, joilla vastataan potilaiden kasvavaan tarpeeseen saada yksilökeskeistä ja räätälöityä hoitoa. Tulevaisuudessa tähän tarpeeseen vastataan enenevässä määrin ketterillä, digitaalisilla etäpalveluilla, sillä väestön ikääntyessä ja heidän pitkäaikaisten terveydentilan muutostensa lisääntyessä terveyspalvelujen määrän on ennakoitu kasvavan.

Elektroninen tiedonvälitys, etähoito ja -valmennus tulevat osaksi ihmisten arkea. Tämä haastaa ja toisaalta mahdollistaa ihmisen toiminnan oman terveytensä aktiivisena vaikuttajana. Terveydenhuollon ammattilaiset tukevat tätä toimintaa potilaiden itsehoidon ollessa keskiössä. Uudet innovaatiot ICT-teknologiassa mahdollistavat potilaiden integroidun hoidon ja terveydenhuollon ammattilaiset tulevat olemaan tässä avainroolissa, samoin hoitotyön koulutus.  

Tulevat hoitotyön ammattilaiset valmennetaan digitaaliseen, muuttuvaan toimintaympäristöön koulutuksen aikana opetussuunnitelmallisilla, pedagogisilla ja menetelmällisillä ratkaisuilla. Projekti tarjoaa osallistujille digitaalisten valmiuksien lisäksi monikulttuurisen toimintaympäristön.

Hankkeeseen osallistuvat maat ovat Portugali, Slovenia, Belgia ja Suomi, josta mukana ovat Tampereen ammattikorkeakoulu koordinaattorina sekä Karelian ammattikorkeakoulu.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Yhteyshenkilöt

Raija Kokko
raija.kokko [at] tuni.fi