Hyppää pääsisältöön

Kuvittele, demokratia! Kertomakirjallisuus demokratian kuvittelun välineenä Suomessa

Kuvittele, demokratia! -hanke kysyy, miten ja millaista demokratiaa kuvitellaan Suomessa kirjoitetussa, luetussa ja vaikuttavassa kertomakirjallisuudessa. Tutkimme, miten kertomakirjallisuus hyödyntää ja kenties uudistaa, vahvistaa tai rapauttaa erilaisia demokratian kannalta keskeisiä kuvittelun muotoja. Kokoamamme laaja aineisto huomioi paitsi erilaiset kirjallisuuden levityksen institutionaaliset rakenteet ja uudet markkinateknologiat, myös aihepiiriä taiteellisesti luotaavat teokset.

Selvitämme, millainen merkitys kertomakirjallisuuden affordansseilla eli tarjoumilla (näkökulmaisuudella, kontekstisidonnaisuudella sekä kuvittelun mekanismien ja ajatusrakennelmien käsittelyllä) on sen kuvittelemille poliittisille ja demokraattisille prosesseille. Tarkemmin analysoimme, millaista politiikkaa aineistossa kuvitellaan ja missä mielessä se suhteutuu demokratiaan. Lisäksi tutkimme, miten demokratian sisäiset uhat (sivustakatsojuus, populismi ja teknokratia) kertomakirjallisuudessa toistuvat ja ilmenevät, ja kykeneekö kertomakirjallisuus tarjoamaan keinoja näiden uhkien voittamiseksi.

Hanke hyödyntää kertomusteoriaa, poliittisen ja kirjallisuussosiologian kysymyksenasetteluita sekä kirjallisuuden ja politiikan tutkimuksen metodologioita. Näin rakentuu sekä uusi näkökulma kertomakirjallisuuteen yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti keskeisenä kuvittelun välineenä että käsitys demokraattisen mielikuvituksen kulttuurisesta varannosta. Hanke esittää analyyttisen ja kriittisen käsityksen siitä, millä tavoin ja millä ehdoilla kertomakirjallisuus voi tukea demokratiaa vahvistavaa kuvittelua.

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö

Projektiin kuuluvat henkilöt