Tutkimusryhmä

Kunta- ja aluejohtamisen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Tieteenala: Kunta- ja aluejohtaminen

Ryhmä toteuttaa ja koordinoi kuntien, kaupunkien ja alueiden johtamiseen keskittyvää tutkimusta osana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun monitieteistä tutkimuskokonaisuutta. Ryhmän tutkimuksessa otetaan sekä teoreettisia että empiirisiä näkökulmia kuntien ja alueiden hallintaan ja sen muutokseen. Ryhmän tutkimuksen kärki on "kuntien hallinnan muutos" (transformation of local governance).

Kärkiteemoja ovat viime vuosina olleet kuntajohtaminen, metropolien hallinta, paikallinen hallinta osana globaalia toimintaympäristöä, julkisen sektorin innovaatiot, palvelujen yhteistuotanto sekä kunta-ja aluehallinnon uudistaminen.

Ryhmä on toteuttanut monia ulkopuolisten tahojen rahoittamia tutkimusprojekteja ym. teemoista. Esimerkiksi kuntajohtamisesta toteutettiin 2014-2018 kolme erillistä mutta ajallisesti toisiaan tukevaa hanketta jotka kohdistuivat 1) suurten ikäluokkien kuntajohtajiin 2) nuoriin kuntajohtajiin ja 3) kuntajohtajien osaamistarpeiden muutokseen

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tavoitteena on jatkaa itsehallintoyhteisöjen johtamista koskevaa tutkimusta ja suunnata tutkimusaktiviteettia erityisesti teemaan: "Kaupungit ja kunnat eriytyvinä alustoina ja ekosysteemeinä". Kuntatutkimuksessa on entistä enemmän tarve monitieteiselle tutkimukselle, joka ei sijoitu perinteisten siilojen ja luokittelujen sisään. Ryhmä pyrkii toimimaan läheisessä yhteistyössä erilaisten kumppanien kanssa vastatakseen tähän tarpeeseen.

Edellisen lisäksi tärkeitä tutkimusteemoja ovat

  • Kuntajohtaminen
  • Kunnallishallinnon muutos, hallinnon uudistaminen, uudet toimintatavat
  • Verkostohallinta ja metahallinta
  • Sähköinen hallinto

Yhteyshenkilöt

Arto Haveri

Professori

arto.haveri [at] tuni.fi

+358 40 190 4020

 

Ari-Veikko Anttiroiko

Dosentti

ari-veikko.anttiroiko [at] tuni.fi

+358 40 190 4017