Hyppää pääsisältöön

Kunta- ja aluejohtamisen tutkimusryhmä

Tampereen yliopisto
Kunta- ja aluejohtaminen
KärkialueYhteiskunta

Ryhmä toteuttaa ja koordinoi kuntien, kaupunkien ja alueiden johtamiseen keskittyvää tutkimusta osana Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan monitieteistä tutkimuskokonaisuutta. Ryhmän tutkimuksessa otetaan sekä teoreettisia että empiirisiä näkökulmia kuntien ja alueiden hallintaan ja sen muutokseen. Ryhmän tutkimuksen kärki on "kuntien hallinnan muutos" (transformation of local governance).

Kärkiteemoja ovat viime vuosina olleet kuntajohtaminen, paikallinen hallinta osana globaalia toimintaympäristöä, alustahallinta kaupunkien työvälineenä, kunta-ja aluehallinnon uudistaminen sekä julkisen sektorin innovaatiotoiminta.

Ryhmä on toteuttanut myös monia ulkopuolisten tahojen rahoittamia tutkimusprojekteja ym. teemoista, rahoittajina kunnat, Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö, ja eri ministeriöt. Esimerkiksi 2023-2025 toteutetaan VN TEAS tutkimushanke kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä suhteesta, johtamisesta ja valtionohjauksesta.  2019-2021 tehtiin laaja tutkimushanke Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta. 

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Kuntatutkimuksessa on entistä enemmän tarve monitieteiselle tutkimukselle, joka ei sijoitu perinteisten siilojen ja luokittelujen sisään. Ryhmä pyrkii toimimaan läheisessä yhteistyössä erilaisten kumppanien kanssa vastatakseen tähän tarpeeseen.

Tulevaisuudessa tärkeitä tutkimusteemoja ovat ainakin

  • Kuntajohtaminen, erityisesti poliittisen ja virkajohdon yhteistyö sekä vuorovaikutteistuva ja yhdistävä johtaminen
  • Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ja yhteistyö
  • Verkostohallinta ja ekosysteemit
  • Digitaalisiin alustoihin perustuva hallinta kunnissa ja hyvinvointialueilla

Ryhmän muut jäsenet

Professori Arto Haveri, dosentti Ari-Veikko Anttiroiko, yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, yliopistonlehtori Anni Jäntti, yliopistonlehtori Ilari Karppi, tutkijatohtori Henna Paananen, dosentti Inga Nyholm, väitöskirjatutkija Jonne Parkkinen, väitöskirjatutkija Kaisu Sahamies, erityisasiantuntija Michaela Batorova

Tohtoriopiskelijat: Santeri Lajunen, Anni Kyösti, Paula Harju, Johanna Viita, Mari Kaunistola, 

Yhteyshenkilöt

Arto Haveri

Professori

arto.haveri [at] tuni.fi

+358 40 190 4020

 

Ari-Veikko Anttiroiko

Dosentti

ari-veikko.anttiroiko [at] tuni.fi

+358 40 190 4017