Hyppää pääsisältöön

KORKO-hanke

Tampereen korkeakouluyhteisö
Projektin kesto4.3.2019–30.6.2021
KärkialueKehittyvä pedagoginen osaaminen

Tehtävät ja tavoitteet

Hankkeessa luodaan pysyviä käytäntöjä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten pääsyä korkeakouluopintoihin ja niissä menestymistä:

  • Tampereen korkeakouluyhteisön verkkosivuille luodaan neuvontapalvelut maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Tiedon välittämisen tukena käytetään selkokieltä sekä kuvia.
  • Avoimen AMKin ja täydennyskoulutuksen tarjontaan tuotetaan suomen kielen ja (opiskelu)kulttuurin koulutuksia pääasiassa verkko-opintoina. Ne sopivat niin korkeakouluun hakeutuville, kun siellä jo opiskeleville henkilöille.
  • Korkeakouluissa jo opiskeleville maahanmuuttajataustaisille kehitetään YKI-testin tasoille 4-5 johtavia suomen kielen koulutuksia. Lisäksi kokeillaan tapoja tukea kielen oppimista työssä tapahtuvan oppimisen aikana.
  • Korkeakoulujen, toisen asteen ja peruskoulujen ohjaus-, neuvonta- ja opetushenkilöstölle järjestetään koulutuksia: kulttuuri- ja kielitietoista pedagogiikkaa, ohjausta ja ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista.
  • Tampereen korkeakouluyhteisö luo oman SIMHE-neuvonnan mallin ja liittyy samalla mukaan kansalliseen SIHME-verkostoon.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinoiva organisaatio

Tampereen korkeakouluyhteisö

Yhteyshenkilöt