Hyppää pääsisältöön

Kohti datavetoista tuotantoajattelua: Elokuva- ja televisiotuotantojen muuttuvat käytännöt alustataloudessa

Tampereen yliopisto
1.3.2023–28.2.2025
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka

Tutkimushankkeessa tarkastellaan dataistumisen vaikutuksia suomalaisten elokuva- ja televisiotuotantojen päätöksentekoprosesseihin ja käsikirjoittamiseen.

Digitaalisista alustoista ja niillä tapahtuvasta datankeruusta on muodostunut keskeinen mediatuotantojen infrastruktuurinen malli. Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet niin audiovisuaalisten sisältöjen jakelua ja markkinointia kuin yleisöjen käytäntöjä ja katsomiskokemuksiakin. Monet mediatuotannot hyödyntävät myös viestinnässään ja markkinoinnissaan sosiaalisen median alustoja, joiden lainalaisuudet ovat tulleet osaksi tuotantoprosesseja. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia, millaisena toimijana data näyttäytyy alan tuotantoprosesseissa ja millaisia edellytyksiä datavetoisella tuotantoajattelulla on.

Dataistumisella tarkoitetaan digitalisoitumisen mukanaan tuomaa jatkuvaa tiedonkeruuta elämän eri alueilta erilaisten digitaalisten välineiden avulla. Toisaalta dataistumisella viitataan myös datan merkityksen ja kaupallisen arvon korostumiseen.

Vaikka erilaiset digitaaliset alustat ovat muuttaneet mediasisältöjen jakelua ja media-ammattilaisten työtä, on vain vähän tietoa alustoituneen mediaympäristön vaikutuksista elokuva- ja tv-alalle. Tavoitteenamme on tutkia, millaisia neuvotteluja datan käytön ympärillä käydään suhteessa kotimaisten elokuva- ja tv-tuotantojen sisältöihin, käytäntöihin ja käsikirjoittamiseen. Esimerkiksi tarkastelemme, millaista painoarvoa katsojien/yleisöjen käyttäytymisestä kerättävä data tai alustojen algoritmit saavat elokuva- ja tv-tuotannoissa tehtävissä valinnoissa. Selvitämme myös millä tavoin suoratoistopalvelu-yritysten keräämä data, algoritmipohjaiset suosittelumekanismit tai tuotantoja varten luotujen sometilien tuottama data saattavat ohjata tuotantojen sisällöllisiä elementtejä ja tuotantoryhmien käytäntöjä.

Tutkimuksessa kerätään haastatteluaineisto alan eri ammattiryhmiltä sekä etnografinen kenttäaineisto kolmen tuotannon suunnittelupalavereista ja kuvauksista.

 

Tutkimusrahoitus

Helsingin Sanomain Säätiö

Projektiin kuuluvat henkilöt