Projekti

Kiertotalouden katalyytit

Hanke tunnistaa kiertotaloutta estäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsii ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä.

Tavoite ja tehtävät

Korkeakoulujen yhteishanke "Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin" pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt usean korkeakoulun CICAT2025-yhteishankkeelle "Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin" rahoituksen Kestävän kasvun ohjelmasta. Koko konsortio sai yhteensä 4,2 miljoonan euron rahoituksen hankkeen kolmelle ensimmäiselle vuodelle.

Hankkeessa ovat mukana Tampereen teknillisen yliopiston lisäksi Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut. Koko hankekonsortiota johtaa Leena Aarikka-Stenroos (TTY). Osahankkeita johtavat Pekka Jokinen (TaY), Juha Kääriä (Turun AMK), Hanna Lehtimäki (ISY), Tiina Onkila (JY), Juha Suonpää (TAMK) ja Satu Teerikangas (TY). Lisäksi työpakettien johtajina toimivat Ari Jokinen ja Johanna Kujala (TaY) sekä Leila Suvantola (ISY). Piia Nurmi (Turun AMK) on hankkeen vuorovaikutusvastaava.

Keskeistä hankkeessa on tiivis yhteistyö ja keskustelu korkeakoulujen sekä yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen välillä. Mukana on mm. ministeriöitä, liittoja ja kaupunkeja sekä vahva kansainvälinen kumppaniverkosto.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Juha Suonpää
juha.suonpaa [at] tuni.fi