Hyppää pääsisältöön

Kestävän matkailun hub

Tampereen korkeakouluyhteisö
1.8.2018–31.12.2020

Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan Tampereelle Särkänniemen alueelle vähähiilisten matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. Palveluratkaisujen teemoja on viisi: uusiutuva energia, kiertotalous, kestävä liikkuminen ja laivaliikenne, vähähiiliset ruokaketjut sekä näitä tukevat digitaaliset ratkaisut. Tavoitteena on kehittää uudistuvasta Särkänniemen alueesta yhtenäinen matkailupalveluiden ekosysteemi, joka tarjoaa kestäviä vähähiilisiä palveluratkaisuja hyödyntäen erityisesti lähiympäristön elämys-, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia kestävällä tavalla.

Tausta

Hanketta koordinoi Visit Tampere ja hankkeen osatoteuttajia ovat Suomen Itämeri-instituutti, Ekokumppanit, TAMK ja Tampereen yliopisto. Hankkeen aikana suunnitellaan yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa vähähiilisiä palveluratkaisuja sekä testataan käyttäjillä ja pilotoidaan valittuja konsepteja.

Tavoite ja tehtävät

Matkailu on voimakas kasvuala, mutta matkailupalvelujen vähähiilisten ratkaisujen tunnistaminen ja vähähiilisyyttä tukevien innovaatioiden jalkauttaminen on iso haaste. Yhteinen visio ja yritysten yhteiset työkalut konkreettisesti vähähiilisyyttä edistävään tekemiseen puuttuvat. Kestävä matkailu ja vähähiilisyyden edistäminen joka sektorilla on kuitenkin vahva kansainvälinen trendi, joka vaikuttaa yhä enemmän kuluttajien valintoihin.

Tämä hanke tarjoaa työkaluja ja yhteistyömalleja, joiden avulla Särkänniemi-Mustalahden alueesta luodaan kestävän matkailun keskittymä/hub toimien samalla vetovoimaisena edelläkävijänä kestävien matkailupalvelujen kehittämisessä.

Rahoituslähde

EU

Koordinoiva organisaatio

Visit Tampere, The Baltic Institute of Finland, EcoFellows Ltd, Tampere Universities